Священное Писание (Восточный Перевод)

Исаия 35

Радость искупленных

1Возрадуется пустыня и сухая земля,
    дикая местность возликует и расцветёт.
Словно нарцисс, расцветёт пышно,
    будет бурно ликовать и кричать от радости.
Ей будет дана слава Ливана,
    великолепие Кармила и Шарона;[a]
они увидят славу Вечного,
    величие нашего Бога.

Укрепите ослабшие руки,
    утвердите дрожащие колени.
Скажите тем, кто робок сердцем:
    – Будьте тверды, не бойтесь!
Ваш Бог придёт с отмщением,
    с воздаянием вашим врагам;
    Он придёт спасти вас.

Тогда откроются глаза слепых,
    и уши глухих отворятся.
Тогда хромой будет прыгать, как олень,
    и немой будет кричать от радости.[b]
Пробьются в пустыне воды
    и потоки в местности дикой.
Пустыня превратится в озеро,
    жаждущая земля – в источники вод.
Там, где были логовища шакалов,
    будут расти трава, камыш и тростник.

И будет там большая дорога;
    она будет названа Святым Путём.
Нечистые по ней не пройдут;
    она будет для народа Всевышнего;
    нечестивый глупец не забредёт на неё.[c]
Не будет там льва,
    на неё не ступит никакой хищный зверь –
    не будет их там.
Там будут ходить искупленные,
10     избавленные Вечного вернутся
и с пением придут на Сион;
    их головы увенчает вечная радость.
Они обретут веселье и радость,
    а скорбь и вздохи исчезнут.

Notas al pie

  1. 35:2 См. сноску на 33:9.
  2. 35:5-6 См. Мат. 11:2-5; 15:30-31.
  3. 35:8 Или: «Даже неопытный с неё не собьётся».

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 35

Bucuria celor răscumpăraţi

1Pustia şi pămîntul uscat se vor bucura,
    deşertul se va veseli şi va înflori
ca şofranul; va da flori din belşug,
    se va bucura mult şi va striga de veselie.
Gloria Libanului îi va fi dată,
    măreţia Carmelului şi a Şaronului;
vor vedea slava Domnului
    şi măreţia Dumnezeului nostru.

Întăriţi mâinile slabe
    şi genunchii care se clatină!
Spuneţi celor cu inima speriată:
    «Fiţi tari! Nu vă temeţi!
Dumnezeul vostru vine!
    El vine cu răzbunare şi cu răsplătire divină!
        El vine să vă mântuiască!»

Atunci ochii celui orb vor fi deschişi
    şi urechile celui surd vor fi destupate;
atunci şchiopul va sări ca un cerb
    şi limba celui mut va striga de bucurie.
Căci în pustie vor ţâşni ape,
    iar în deşert, izvoare.
Nisipul arzător va ajunge iaz,
    iar pământul însetat – izvoare de apă;
iarbă, trestie şi papirus vor creşte
    acolo unde odată locuiau şacalii.

Acolo va fi un drum larg,
    o cale ce va fi numită «Calea Sfinţeniei».
Cel necurat nu va călători pe ea,
    ci aceasta va fi doar pentru cei ce umblă pe Cale;
        nebunii nu vor ajunge pe ea[a].
Nici un leu nu va fi acolo,
    nici o fiară sălbatică nu va veni pe ea;
nici una din acestea nu vor fi întâlnite pe ea,
    ci numai cei răscumpăraţi vor umbla pe acolo.
10 Răscumpăraţii Domnului se vor întoarce
    şi vor intra în Sion cu strigăte de bucurie.
O bucurie veşnică le va încununa capetele;
    bucuria şi veselia îi vor copleşi,
        iar necazul şi suspinul vor fugi de la ei.“

Notas al pie

  1. Isaia 35:8 Sau: nu se vor rătăci de la ea