Священное Писание (Восточный Перевод)

Исаия 29

Горе Иерусалиму

1Горе тебе, Ариил, Ариил[a],
    город, где станом стоял Давуд!
Прибавляйте год к году,
    праздники пусть совершают свой круг.
Но Я стесню Ариил;
    станет он плакать и сетовать,
    станет он у Меня, как очаг жертвенника[b].
Встану Я станом вокруг тебя,
    осадными башнями окружу,
    укрепления против тебя воздвигну.
Низверженный будешь ты говорить с земли,
    речь твоя будет стлаться над прахом;
голос твой, как голос призрака, будет идти из земли,
    речь твоя будет шелестеть из праха.

Но полчища завоевателей станут как мелкая пыль,
    беспощадные орды – как развеянная мякина.
Внезапно, в одно мгновение,
    явится Вечный, Повелитель Сил,
с громом, землетрясением и страшным шумом,
    ураганом, бурей и пламенем пожирающего огня.
С ордами всех народов, воюющих с Ариилом,
    нападающих на него, на его крепость, и осаждающих его,
будет, как бывает со сном,
    с ночным сновидением.
Как снится голодному, что он ест,
    но, проснувшись, он всё ещё мучается от голода,
и как снится жаждущему, что он пьёт,
    но, проснувшись, он всё ещё измучен и томим жаждой,
так же будет и с ордами всех народов,
    что воюют против горы Сион.

Изумляйтесь и удивляйтесь,
    ослепите себя и будьте слепы;
будьте пьяны, но не от вина,
    шатайтесь, но не от пива.
10 Вечный навёл на вас глубокий сон:
    Он сомкнул вам глаза, пророки;
    Он закутал вам головы, провидцы.

11 Всё это видение для вас – не более, чем слова в запечатанном свитке. Если вы дадите свиток тому, кто умеет читать, и попросите: «Пожалуйста, прочти его!» – он ответит: «Не могу, ведь он запечатан». 12 А если вы дадите свиток тому, кто не умеет читать, и попросите: «Пожалуйста, прочти это!» – он ответит: «Я не умею читать».

13 Владыка говорит:

– Этот народ приближается ко Мне на словах,
    чтит Меня устами,
    но сердца их далеки от Меня,
и их поклонение Мне –
    лишь заученное человеческое предписание.
14 Поэтому Я опять совершу с этим народом необыкновенные дела,
    необыкновенные и поразительные.
Мудрость его мудрецов погибнет,
    разум его разумных исчезнет.

15 Горе прячущимся в глубине,
    чтобы скрыть от Вечного свои замыслы,
делающим своё дело во тьме и думающим:
    «Кто нас увидит? Кто узнает?»
16 Как же вы всё извращаете!
    Можно ли смотреть на горшечника, как на глину?
Может ли изделие сказать о своём создателе:
    «Он не делал меня»?
Может ли произведение сказать о своём творце:
    «Он ничего не знает»?

Восстановление Исраила

17 Уже совсем скоро Ливан станет плодородным полем,
    а плодородное поле будут считать лесом.
18 В тот день глухие услышат слова свитка,
    и прозреют из мрака и тьмы глаза слепых.
19 Кроткие найдут в Вечном новую радость;
    бедняки возликуют в святом Боге Исраила.
20 Беспощадные пропадут,
    глумливые исчезнут,
    и все, кто привержен злу, будут истреблены –
21 те, кто возводит на человека напраслину,
    расставляют западню судье
и невиновного лишают правосудия
    своим ложным свидетельством.

22 Поэтому Вечный, Который искупил Ибрахима, говорит потомкам Якуба так:

– Потомки Якуба не будут больше постыжены;
    лица их больше не будут бледными.
23 Когда увидят среди себя своих детей –
    дело Моих рук, –
они будут свято чтить Моё имя;
    они признают святость святого Бога Якуба
    и будут благоговеть перед Богом Исраила.
24 Заблуждающиеся духом придут к пониманию,
    и ропщущие примут наставление.

Notas al pie

  1. 29:1 Слово «Ариил» по своему звучанию подобно слову, которое можно перевести как «очаг жертвенника» и «лев Всевышнего». Это поэтическое название Иерусалима.
  2. 29:2 Букв.: «как Ариил».

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 29

Judecată împotriva Ierusalimului

1Vai ţie Ariel[a], Ariel,
    cetatea pe care David a asediat-o !
Adăugaţi an după an
    şi lăsaţi sărbătorile să-şi continue cursul.
Îl voi asedia pe Ariel,
    iar el va plânge şi se va jeli;
        Îmi va fi ca o vatră de altar[b].
Te voi împresura,
    te voi asedia cu turnuri de asalt,
        voi ridica fortăreţe împotriva ta.
Doborât la pământ, vei vorbi de acolo,
    iar cuvintele tale vor veni din ţărână ca un murmur;
glasul tău va veni de la pământ ca cel al unei stafii
    şi din ţărână îţi vei îngăima cuvintele.

Dar mulţimea duşmanilor tăi va fi ca ţărâna fină
    şi ceata tiranilor ca pleava purtată de vânt.
Şi deodată, într-o clipită,
    Domnul Oştirilor va veni la tine
cu tunet, cutremur şi mare vuiet,
    cu vijelie, furtună şi flacără de foc mistuitoare.
Ca un vis, ca o viziune de noapte
    va fi mulţimea neamurilor care luptă împotriva lui Ariel,
        toţi cei ce îl atacă pe el şi fortăreaţa lui, toţi cei ce-l asediază.
Ca un om flămând care visează că mănâncă,
    dar se trezeşte tot flămând
sau ca un om însetat care visează că bea,
    dar se trezeşte sleit de puteri şi însetat,
aşa se va întâmpla cu mulţimea neamurilor
    care luptă împotriva muntelui Sion.

Rămâneţi încremeniţi şi uimiţi!
    Orbiţi-vă şi fiţi fără vedere!
Îmbătaţi-vă, dar nu de vin!
    Clătinaţi-vă, dar nu de băutură tare!
10 Ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de somn adânc.
    Profeţilor! El v-a închis ochii!
        Văzătorilor! El v-a acoperit capetele!

11 Astfel, întreaga viziune nu este pentru voi decât cuvintele unui sul sigilat. Dacă îi va fi dat unuia care ştie să citească, spunându-i-se:

– Citeşte, te rog, sulul acesta!

El va răspunde:

– Nu pot, e sigilat!

12 Şi dacă îi va fi dat unuia care nu ştie să citească, spunându-i-se:

– Citeşte sulul acesta!

El va răspunde:

– Nu ştiu să citesc!

13 Stăpânul a zis:

«Poporul acesta se apropie de Mine numai cu gura
    şi Mă cinsteşte doar cu buzele,
        dar inima lui este departe de Mine!
Frica pe care o are faţă de Mine
    este doar o poruncă omenească, învăţată pe de rost[c].
14 De aceea, încă o dată voi uimi acest popor,
    făcând lucruri minunate.
Înţelepciunea celor înţelepţi ai lui va pieri
    şi priceperea celor pricepuţi se va face nevăzută.»

15 Vai de cei ce sapă adânc
    pentru a-şi ascunde planurile înaintea Domnului,
ale căror fapte sunt în întuneric
    şi care zic: «Nu ne vede nimeni!
        Nu ştie nimeni!»
16 Voi priviţi lucrurile pe dos!
    Oare olarul poate fi considerat ca lutul?
Îi va zice oare lucrul făcut celui ce l-a întocmit:
    «Nu tu m-ai întocmit!»?
Sau îi va zice lucrul modelat celui ce l-a modelat:
    «Eşti fără pricepere!»?

17 Nu peste multă vreme,
Libanul va fi transformat într-o livadă,
    iar livada va ajunge să fie considerată drept pădure.
18 În ziua aceea cel surd va auzi cuvintele sulului
    şi, din negura şi întunericul în care se află,
        ochii celui orb vor vedea.
19 Cei smeriţi se vor bucura din nou în Domnul,
    iar cei mai nevoiaşi se vor veseli în Sfântul lui Israel.
20 Şi aceasta pentru că tiranul va dispărea,
    iar batjocoritorul nu va mai fi.
        Toţi cei ce pândesc să facă răul vor fi tăiaţi –
21 cei ce învinovăţesc pe alţii printr-o mărturie falsă,
    cei ce întind o cursă celui ce judecă la poarta cetăţii
        şi care, prin minciună, îl lipsesc pe cel drept de justiţie.

22 De aceea aşa vorbeşte Domnul, Care l-a răscumpărat pe Avraam, cu privire la Casa lui Iacov:

«Iacov nu va mai fi ruşinat,
    nu-i va mai păli faţa.
23 Când îşi vor vedea copiii în mijlocul lor,
    lucrarea mâinilor Mele,
Îmi vor sfinţi Numele,
    Îl vor sfinţi pe Sfântul lui Iacov
        şi se vor teme de Dumnezeul lui Israel.
24 Cei rătăciţi în duh vor dobândi pricepere,
    iar cei ce cârteau vor primi învăţătură.»“

Notas al pie

  1. Isaia 29:1 Ariel înseamnă, cel mai probabil, Leul lui Dumnezeu şi se referă la Ierusalim; vezi şi nota de la v. 2; şi în v. 7
  2. Isaia 29:2 În ebraică termenul pentru vatra altarului este tot Ariel; joc de cuvinte intenţionat
  3. Isaia 29:13 TM; LXX: de Mine; degeaba Mi se închină ei, / dând ca învăţături nişte porunci omeneşti.