Священное Писание (Восточный Перевод)

Исаия 24

Суд над миром

1Вот, Вечный опустошает землю
    и разоряет её;
Он искажает её лицо
    и рассеивает её обитателей.
Что будет с народом, то и со священнослужителем;
    что со слугой, то и с господином;
    что со служанкой, то и с госпожой;
    что с покупателем, то и с продавцом;
    что с берущим взаймы, то и с заимодавцем;
    что с должником, то и с ростовщиком.
Земля будет совершенно опустошена
    и до конца разграблена.
        Это сказал Вечный.

Земля высыхает и увядает,
    мир угасает и увядает,
    угасают и правители земли.
Земля осквернена её жителями;
    они попирали законы,
преступали установления
    и нарушили вечное священное соглашение.
За это землю пожирает проклятие –
    жители её несут наказание.
За это сожжены жители земли,
    и людей осталось немного.
Высыхает вино, увядает лоза;
    все весёлые сердцем стонут.
Смолкли весёлые бубны,
    прервался шум ликующих,
    смолкла весёлая арфа.
Не пьют больше вина, не поют песен;
    горек вкус пива для пьющих.
10 Разрушенный город опустел;
    все дома заперты – не войти.
11 На улицах плач – не сыскать вина;
    омрачилась всякая радость,
    изгнано всё веселье земное.
12 Город оставлен в развалинах,
    ворота его разбиты вдребезги.
13 Как при околачивании маслины
    или после сбора винограда
    остаётся лишь немного ягод,
так же будет и среди народов
    по всей земле.

14 Выжившие возвышают свои голоса,
    кричат от радости;
    с запада возвещают величие Вечного.
15 Итак, славьте Вечного на востоке,
    возносите имя Вечного, Бога Исраила,
    на морских островах.
16 С краёв земли слышим мы песни хвалы:
    «Слава Праведному!»

Но я сказал:
– Я пропал! Я пропал!
    Горе мне!
Предатели предают!
    Предательски предают предатели!

17 Ужас, яма и западня тебе,
    житель земли.
18 Всякий, кто побежит при крике ужаса,
    упадёт в яму,
а всякий, кто выберется из ямы,
    попадёт в западню.

Отворились небесные окна,
    дрогнули основания земли.
19 Земля рушится,
    земля раскалывается,
    земля сильно дрожит.
20 Шатается земля, как пьяная,
    качается, как хижина на ветру;
тяготит её отступничество –
    она упадёт и уже не встанет.

21 В тот день Вечный накажет
    воинство небесное на небесах
    и царей земных на земле.
22 Они будут собраны вместе,
    словно узники в темнице подземной;
они будут заперты в темнице
    и наказаны[a] через много дней.
23 И смутится луна, и устыдится солнце,
    когда воцарится Вечный, Повелитель Сил,
на горе Сион и в Иерусалиме
    и перед его старейшинами явит Свою славу.

Notas al pie

  1. 24:22 Или: «но будут освобождены».

Het Boek

Jesaja 24

Het oordeel van God

1Kijk! De Here maakt de aarde weer leeg, Hij vernielt haar. Hij verandert haar aanzien en verstrooit wie daarop wonen. Priesters en volk, dienaren en meesters, slavinnen en meesteressen, kopers en verkopers, leners en uitleners, schuldenaars en schuldeisers, niemand zal worden gespaard. De aarde zal verlaten en leeggeroofd zijn, zo heeft de Here het besloten. 4,5 De aarde lijdt onder de zonden van haar inwoners. De grond verarmt, de gewassen verdorren en de machtigen kwijnen weg. De wereld is ontwijd door misdaden, haar bewoners hebben Gods wetten verdraaid en zijn eeuwige geboden niet gehoorzaamd. Daarom rust Gods vloek op hen, zij worden aan de vertwijfeling overgelaten en de aanhoudende droogte vernietigt hen. Slechts enkelen zullen het overleven. Alle dingen die het leven mooi maken, verdwijnen. De druivenoogst mislukt, er is geen wijn meer en wie blij was, zucht en treurt. De melodieuze klanken van de harp en de vrolijke tonen van de citer worden niet meer gehoord, de vrolijke dagen zijn voorbij. De blijdschap van wijn en zang zijn niet meer, de sterke drank geeft een bittere smaak in de mond.

10 De stad is een chaos, alle huizen en winkels zijn gesloten om plunderaars buiten te houden. 11 In de straten roepen mensen om wijn, de vreugde is verdwenen en de blijdschap is uit het land verbannen.

12 De stad is een puinhoop, haar poorten zijn vernield. 13 Want het zal de aarde en alle volken vergaan als bij het afslaan van de olijven en bij de nalezing van de oogst.

14 Maar alle overgeblevenen zullen de stem verheffen en zingen van blijdschap, 15 vanuit het westen zal men de majesteit van God prijzen en in het oosten zal men die lofprijzing beantwoorden. 16 Hoor ze zingen voor de Here, overal ter wereld. Zij zingen over de glorie van de rechtvaardige! Maar mijn hart is zwaar van verdriet, want het kwaad voert nog steeds de boventoon en overal heerst nog het bedrog. 17 Angst, valkuilen en valstrikken zijn nog steeds uw lot, o bewoners van de aarde. 18 Als u angstig vlucht, zult u in een kuil vallen en als u uit die kuil weet te vluchten, zult u in een val lopen, want de vernietiging valt vanuit de hemel op u, de aarde beeft onder uw voeten. 19 De aarde wankelt gevaarlijk, alles is verloren en verward. 20 De aarde zwaait heen en weer als een dronkaard en schudt als een tent in een storm. Zij valt en zal niet meer opstaan, want de zonden drukken als een zware last op haar.

21 Op die dag zal de Here de gevallen engelen in de hemel straffen, evenals de trotse heersers van de landen op aarde. 22 Zij zullen worden bijeengedreven als gevangenen en in een kerker worden opgesloten tot zij zijn berecht en veroordeeld. 23 Dan zal de Here van de hemelse legers zijn troon op de berg Sion zetten en glorieus regeren in Jeruzalem. Voor de ogen van alle oudsten van zijn volk zal daar zoʼn glorie heersen dat de heldere lichten van zon en maan erdoor verbleken.