Священное Писание (Восточный Перевод)

Исаия 2

Гора Вечного

1Вот что открылось в видении Исаии, сыну Амоца, об Иудее и Иерусалиме:

В последние дни гора, где храм Вечного,
    будет поставлена во главе гор;
вознесётся она над холмами,
    и устремятся к ней все народы.
Многие народы пойдут и скажут:
– Идём, поднимемся на гору Вечного,
    к дому Бога Якуба.
Он научит нас Своим путям,
    чтобы нам ходить по Его стезям.

Ведь из Сиона выйдет Закон,
    слово Вечного – из Иерусалима.
Он рассудит меж племенами,
    разрешит тяжбы многих народов.
Перекуют они мечи на плуги
    и копья – на серпы.
Не поднимет народ на народ меча,
    и не будут больше учиться войне.

Придите, потомки Якуба,
    будем ходить в свете Вечного!

День Вечного

Ты отверг Свой народ, потомков Якуба,
    ведь у них полно суеверий с Востока;
они гадают, как филистимляне,
    и общаются с чужаками.
Их земля полна серебра и золота;
    нет числа их сокровищам.
Их земля полна коней;
    нет числа колесницам их.
Их земля полна идолов;
    они кланяются делам своих рук,
    тому, что сделали их пальцы.
Унижены будут люди,
    смирится всякий –
    Ты не прощай их.

10 Иди в скалы,
    спрячься в прахе
от страха перед Вечным
    и от славы Его величия!
11 Глаза надменного потупятся,
    и людская гордыня будет унижена;
один лишь Вечный будет превознесён в тот день.

12 Грядёт день Вечного, Повелителя Сил,
    на всё гордое и высокомерное,
    на всё превознесённое –
    быть ему униженным! –
13 на все ливанские кедры, высокие и превозносящиеся,
    и все могущественные дубы башанские,
14 на все высокие горы
    и все превозносящиеся холмы,
15 на всякую высокую башню
    и всякую укреплённую стену,
16 на все торговые корабли[a]
    и на все их желанные украшения.
17 Гордыня людская будет унижена,
    гордость всякого смирена;
один лишь Вечный будет превознесён в тот день,
18     и идолы исчезнут совсем.

19 Люди укроются в расселинах скал
    и в ямах земли
от страха перед Вечным
    и от славы Его величия,
    когда Он поднимется, чтобы сотрясти землю.
20 В тот день люди бросят
    кротам и летучим мышам
своих серебряных идолов,
    своих золотых идолов,
    которых сделали, чтобы им поклоняться,
21 и уйдут в расселины скал
    и в ущелья утёсов
от страха перед Вечным
    и от славы Его величия,
    когда Он поднимется, чтобы сотрясти землю.

22 Перестаньте надеяться на человека,
    чья жизнь хрупка, как его дыхание.
Разве он что-то значит?

Notas al pie

  1. 2:16 Букв.: «фарсисские корабли».

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 2

1Aceasta este ceea ce a văzut Isaia, fiul lui Amoţ, cu privire la Iuda şi la Ierusalim:

Muntele Casei Domnului

„În zilele de pe urmă,
    muntele Casei Domnului
va fi aşezat drept cel mai înalt dintre munţi,
    va fi înălţat deasupra dealurilor
        şi toate neamurile vor curge spre el.
Multe popoare vor veni şi vor zice:
    «Să mergem şi să ne suim la muntele Domnului,
        la Casa Dumnezeului lui Iacov!
El să ne înveţe căile Sale,
    şi noi să umblăm pe cărările Sale!»
Căci din Sion va ieşi Legea,
    iar Cuvântul Domnului – din Ierusalim.
El va judeca între neamuri
    şi va hotărî pentru multe popoare.
Ele îşi vor făuri din săbii pluguri,
    şi din suliţe – cosoare.
Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam
    şi nu vor mai învăţa războiul.

Veniţi, voi cei din Casa lui Iacov,
    veniţi să umblăm în lumina Domnului!

Ziua Domnului

Ţi-ai părăsit poporul,
    pe cei din Casa lui Iacov!
Ei sunt plini de obiceiurile Răsăritului;
    ei practică divinaţia[a] ca filistenii
        şi dau mâna cu păgânii.
Ţara le este plină de argint şi aur,
    bogăţiile lor nu se mai termină.
Ţara le este plină de cai,
    şi carele lor sunt fără număr.
Ţara le este plină de idoli;
    ei se pleacă înaintea lucrului făcut de mâinile lor,
        înaintea a ceea ce a făcut degetele lor.
Omul va fi umilit,
    fiecare se va smeri –
        nu-i ierta![b]

10 Intră în stâncă
    şi ascunde-te în ţărână
de groaza Domnului
    şi din pricina strălucirii măreţiei Sale!
11 Ochiul celui arogant va fi smerit
    şi mândria oamenilor va fi răsturnată.
Doar Domnul va fi înălţat în ziua aceea!

12 Domnul Oştirilor are o zi
    pregătită împotriva a tot ce este mândru şi semeţ,
        împotriva a tot ce este înălţat – toţi aceştia vor fi umiliţi;
13 împotriva tuturor cedrilor Libanului, semeţi şi înălţaţi,
    şi împotriva tuturor stejarilor din Başan;
14 împotriva tuturor munţilor înalţi
    şi împotriva tuturor dealurilor semeţe;
15 împotriva oricărui turn înalt
    şi împotriva oricărui zid întărit;
16 împotriva tuturor corăbiilor de Tarşiş[c]
    şi împotriva tuturor corăbiilor încărcate cu lucruri[d] frumoase.
17 Aroganţa oamenilor va fi smerită
    şi mândria fiecăruia va fi răsturnată.
Doar Domnul va fi înălţat în ziua aceea;
18     idolii vor fi nimiciţi în întregime!

19 Oamenii vor intra în peşterile din stânci
    şi în gropile pământului
de groaza Domnului
    şi din pricina strălucirii măreţiei Sale,
        atunci când El Se va ridica să clatine pământul!
20 În ziua aceea oamenii îşi vor arunca,
    la cârtiţe şi la lilieci,
idolii de argint şi de aur,
    pe care şi-i făcuseră ca să li se închine,
21 şi vor intra în peşterile din stânci
    şi în crăpăturile piscurilor
de groaza Domnului
    şi din pricina strălucirii măreţiei Sale,
        atunci când El se va ridica să clatine pământul!

22 Nu vă mai încredeţi în om!
    El are doar suflare în nări.
        Căci de ce să fie luat el în seamă!?

Notas al pie

  1. Isaia 2:6 Cercetarea, prin tot felul de semne, a lucrurilor ascunse şi a viitorului
  2. Isaia 2:9 Sau: nu-i ridica
  3. Isaia 2:16 Sau: corăbii de negoţ; Tarşiş era probabil cea mai îndepărtată colonie feniciană în acea vreme, situată în Spania ori Sardinia. De aceea, o „corabie de Tarşiş“ putea fi una solidă, în stare să transporte marfă la distanţe mari
  4. Isaia 2:16 Sensul termenului ebraic este nesigur