Священное Писание (Восточный Перевод)

Иохан 17

Иса Масих молится о Себе

1Закончив говорить, Иса поднял глаза к небу и сказал:

– Отец, настало время. Прославь Твоего (вечного) Сына, чтобы Сын мог прославить Тебя. Ты дал Ему власть над всеми, чтобы Он мог давать вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. Ведь вечная жизнь состоит в познании Тебя, единственного истинного Бога, и Исы Масиха, Которого Ты послал. Я прославил Тебя на земле, совершив работу, которую Ты Мне поручил. И сейчас, Отец, прославь Меня у Тебя Самого той славой, которую Я имел у Тебя ещё до начала существования мира.

Иса Масих молится об учениках

– Я открыл имя Твоё[a] тем, кого Ты взял из мира и дал Мне. Они были Твоими, и Ты дал их Мне, и они соблюдали слово Твоё. Теперь они поняли, что всё, что Ты дал Мне, исходит от Тебя, потому что слова, которые Ты дал Мне, Я передал им. Они приняли их и действительно поняли, что Я от Тебя пришёл, и поверили, что Ты послал Меня. Я молюсь о них. Молюсь не обо всём мире, но о тех, кого Ты дал Мне, потому что они принадлежат Тебе, 10 так как всё, что Я имею, принадлежит Тебе, и всё Твоё принадлежит Мне. В них Я был прославлен! 11 Я уже больше не в мире, но они в мире, а Я иду к Тебе. Святой Отец, сохрани их во имя Твоё – имя, которое Ты дал Мне, – чтобы они были одно, как и Мы с Тобой одно. 12 Пока Я был с ними, Я Сам хранил их во имя Твоё, которое Ты дал Мне. Я охранял их, и никто из них не погиб, кроме осуждённого на погибель[b], чтобы исполнилось Писание[c]. 13 Сейчас Я возвращаюсь к Тебе, но пока Я ещё в мире, Я говорю это, чтобы они познали Мою радость сполна.

14 Я дал им слово Твоё, и мир ненавидит их, потому что они не от мира, как и Я не от этого мира. 15 Я молюсь не о том, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы Ты сохранил их от дьявола[d]. 16 Ведь они не принадлежат миру, как и Я не принадлежу ему. 17 Твоей истиной освяти их: Твоё слово есть истина. 18 Как Ты послал Меня в мир, так и Я посылаю их в мир. 19 Я Тебе посвящаю Себя ради них, чтобы и они истиной были освящены.

Иса Масих молится о всех Своих последователях

20 – Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня по их слову, 21 чтобы все они были одно. Как Ты, Отец, во Мне, и Я – в Тебе, пусть и они будут в Нас, чтобы мир поверил, что Ты послал Меня. 22 Я наделил их славой, которую Ты дал Мне, чтобы они были одно, как и Мы с Тобой одно: 23 Я в них, а Ты – во Мне. Пусть же они будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что Ты послал Меня и что Ты полюбил их, как и Меня.

24 Отец, Я хочу, чтобы те, кого Ты дал Мне, были со Мной там, где Я буду. Хочу, чтобы они увидели Мою славу, которую Ты дал Мне, потому что Ты полюбил Меня ещё до создания мира. 25 Праведный Отец, хотя мир и не знает Тебя, но Я знаю Тебя, и Мои последователи знают, что Ты послал Меня. 26 Я открыл им Твоё имя и ещё открою, чтобы та любовь, которой Ты полюбил Меня, была и в них, и чтобы Я был в них.

Notas al pie

  1. 17:6 В древние времена иудеи, говоря: «имя такого-то», часто имели в виду саму личность, носящую это имя. Иса открыл нам характер Всевышнего на более высоком уровне, показав, что Всевышний заботится о нас и любит нас, как отец своих детей.
  2. 17:12 То есть Иуды Искариота.
  3. 17:12 См. Заб. 40:10; 108:8; Деян. 1:20.
  4. 17:15 Или: «от зла».

Nouă Traducere În Limba Română

Ioan 17

Isus se roagă Tatălui pentru Sine

1După ce a spus aceste lucruri, Isus Şi-a ridicat ochii spre cer şi a zis:

„Tată, a venit ceasul! Proslăveşte-Ţi Fiul, pentru ca şi Fiul să Te proslăvească pe Tine, de vreme ce I-ai dat autoritate peste orice făptură, ca să le dea viaţă veşnică tuturor celor pe care I i-ai dat Tu. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos[a], pe Care L-ai trimis Tu. Eu Te-am proslăvit pe pământ, terminând lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Acum, proslăveşte-Mă Tu, Tată, în prezenţa Ta, cu slava pe care o aveam în prezenţa Ta înainte de a fi lumea!

Isus se roagă Tatălui pentru ucenici

Le-am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Erau ai Tăi şi Tu Mi i-ai dat, iar ei au păzit Cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce Mi-ai dat Tu este de la Tine. Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu, iar ei le-au primit şi au cunoscut că într-adevăr am ieşit de la Tine şi au crezut că Tu M-ai trimis. Pentru ei mă rog; nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat Tu, pentru că sunt ai Tăi. 10 Tot ce este al Meu este al Tău şi tot ce este al Tău este al Meu. Şi Eu am fost proslăvit în ei. 11 Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte-i, în Numele Tău, pe care Mi L-ai dat, pentru ca ei să fie una, aşa cum suntem Noi! 12 Când eram cu ei, îi păzeam Eu în Numele Tău, pe care Mi L-ai dat. I-am păzit şi nici unul din ei n-a pierit, în afară de fiul pierzării[b], ca să se împlinească Scriptura[c]. 13 Acum însă, Eu vin la Tine; şi spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume pentru ca să aibă în ei bucuria mea deplină. 14 Eu le-am dat Cuvântul Tău şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, la fel cum nici Eu nu sunt din lume. 15 Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău! 16 Ei nu sunt din lume, aşa cum nici Eu nu sunt din lume. 17 Sfinţeşte-i[d] prin[e] adevăr! Cuvântul Tău este adevărul. 18 Aşa cum Tu M-ai trimis pe Mine în lume, tot aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. 19 Eu Însumi M-am sfinţit pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.

Isus se roagă pentru toţi credincioşii

20 Şi mă rog nu numai pentru aceştia, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor, 21 ca toţi să fie una, aşa cum Tu, Tată, eşti în Mine, iar Eu în Tine; mă rog ca şi ei să fie în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 22 Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, aşa cum şi Noi suntem una; 23 Eu în ei şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie pe deplin una, astfel încât lumea să cunoască faptul că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit aşa cum M-ai iubit pe Mine. 24 Tată, doresc ca acolo unde sunt Eu, să fie cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii! 25 Neprihănitule Tată, lumea nu Te cunoaşte, dar Eu Te cunosc şi aceştia ştiu că Tu M-ai trimis. 26 Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit să fie în ei şi Eu să fiu în ei.“

Notas al pie

  1. Ioan 17:3 Sau: pe Isus, Cristosul
  2. Ioan 17:12 Expresie semitică, cu referire la cineva sau ceva care aparţine unei anumite categorii (vezi 2 Tes. 2:3)
  3. Ioan 17:12 O posibilă aluzie la Ps. 41:9 (vezi nota de la In. 13:18) sau la Prov. 24:22, unde în LXX apare aceeaşi expresie, fiul pierzării
  4. Ioan 17:17 În sensul de a dedica, a consacra, a pune deoparte pentru un scop sfânt ; vezi şi v. 19, unde Isus Însuşi S-a sfinţit / consacrat pentru a duce la îndeplinire voia lui Dumnezeu
  5. Ioan 17:17 Sau: întru adevăr