Священное Писание (Восточный Перевод)

Иоиль 1

1Слово Вечного[a], которое было к Иоилю, сыну Петуила.

Нашествие саранчи

Слушайте, старцы,
    внимайте, все жители этой страны!
Случалось ли что-либо, подобное этому, в ваши дни
    или в дни ваших отцов?
Расскажите об этом вашим детям,
    они же пусть перескажут это своим,
    а те пусть передадут следующему поколению.
Стая за стаей налетела саранча,
    пожрала всё на своём пути.
Что оставалось после одной стаи,
    уничтожала следующая.[b]

Пробудитесь, пьяницы, и плачьте,
    причитайте, пьющие вино,
оплакивайте молодое вино,
    потому что оно отнято от уст ваших!
На мою землю вступил народ,
    сильный и бесчисленный.
Его зубы – зубы льва,
    а клыки – как у львицы.
Он разорил мою виноградную лозу,
    обломал мой инжир.
Обнажил, ободрав его кору, и бросил;
    белыми стали его ветви.

Плачьте, как девушка, что облачилась в рубище
    и оплакивает своего возлюбленного.
Хлебные приношения и жертвенные возлияния
    прекратились в доме Вечного;
    скорбят священнослужители Вечного.
10 Опустошено поле,
    и высохла земля;
уничтожено зерно,
    засох молодой виноград,
    и увяла маслина.
11 Сокрушайтесь, земледельцы,
    о пшенице и ячмене,
    потому что погиб урожай на полях.
Рыдайте, виноградари,
12     потому что засохла виноградная лоза
    и завял инжир;
гранат, пальма и яблоня –
    все деревья на поле засохли;
потому и прекратилось веселье
    у всего народа.

13 Облекитесь в рубище, священнослужители, и плачьте,
    рыдайте, служащие перед жертвенником.
Придите, служители моего Бога,
    и проведите ночь в рубищах,
потому что хлебные приношения и жертвенные возлияния
    прекратились в доме вашего Бога.
14 Объявите священный пост,
    созовите собрание,
пригласите старцев
    и всех жителей страны
в дом Вечного, вашего Бога,
    и взывайте к Нему.

День Вечного

15 О, этот день!
    Близок день Вечного,
    несёт он разрушение от Всемогущего.

16 Не на наших ли глазах
    отнимается пища,
а радость и веселье уходят
    из дома нашего Бога?
17 Истлели зёрна под глыбами земли,
    разрушены кладовые,
опустели амбары,
    потому что нет больше зерна.
18 О, как стонет скот!
    Уныло бродят стада,
потому что нет для них пищи;
    даже отары овец несут наказание.

19 Я взываю к Тебе, о Вечный,
    потому что огонь спалил степные пастбища
    и пламя пожрало все деревья в поле.
20 Даже дикие животные взывают к Тебе,
    потому что высохли источники воды
    и огонь спалил степные пастбища.

Notas al pie

 1. 1:1 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 2. 1:4 В этом стихе на языке оригинала для обозначения саранчи использованы четыре слова. Эти слова могут быть либо просто синонимами, либо терминами, которые отражают четыре стадии развития саранчи. То же в 2:25.

Nouă Traducere În Limba Română

Ioel 1

1Cuvântul Domnului care i-a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel:

Invazia lăcustelor

„Ascultaţi lucrul acesta, bătrânilor[a]!
    Luaţi aminte, toţi locuitorii ţării!
S-a mai întâmplat aşa ceva pe vremea voastră
    sau pe vremea strămoşilor voştri?
Povestiţi copiilor voştri despre lucrul acesta,
    şi copiii voştri să-l spună copiilor lor,
        iar copiii lor să-l istorisească următoarei generaţii.
Ceea ce a lăsat lăcusta Gazam,
    a mâncat lăcusta Arbe[b];
ceea ce a lăsat lăcusta Arbe,
    a mâncat lăcusta Ielek
şi ceea ce a lăsat lăcusta Ielek,
    a mâncat lăcusta Hasil.[c]

Treziţi-vă, beţivilor, şi plângeţi!
    Văitaţi-vă, voi, toţi băutorii de vin,
        pentru că vi s-a luat mustul de la gură!
Căci un neam puternic şi fără număr
    a năvălit asupra ţării Mele;
dinţii ei sunt dinţi de leu,
    iar colţii ei sunt colţi de leoaică.
Mi-a pustiit viile
    şi Mi-a făcut bucăţi smochinii;
i-a jupuit de coajă şi i-a trântit jos,
    lăsându-le ramurile decojite.

Boceşte aşa cum fecioara[d], îmbrăcată cu sac,
    boceşte după bărbatul[e] tinereţii ei!
Darurile de mâncare şi jertfele de băutură
    au fost oprite în Casa Domnului,
        iar preoţii, slujitorii Domnului, jelesc.
10 Ogoarele sunt pustiite,
    pământul jeleşte[f],
căci grânele sunt nimicite.
    Mustul a secat
        şi uleiul s-a terminat.
11 Îngroziţi-vă, plugari,
    văitaţi-vă, vieri,
din pricina grâului şi a orzului,
    căci roadele câmpului sunt distruse.
12 Via s-a uscat,
    iar smochinul este veştejit;
rodiul, palmierul, mărul,
    toţi pomii de pe câmp sunt uscaţi.
Într-adevăr, s-a ofilit bucuria
    din mijlocul oamenilor!

Chemare la pocăinţă

13 Preoţilor, îmbrăcaţi-vă cu sac şi jeliţi;
    văitaţi-vă, slujitori ai altarului!
Veniţi, petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu saci,
    slujitori ai Dumnezeului meu!
Căci darurile de mâncare şi jertfele de băutură
    sunt oprite în Casa Dumnezeului vostru.
14 Hotărâţi un post,
    vestiţi o adunare sfântă.
Adunaţi-i pe bătrâni
    şi pe toţi locuitorii ţării
la Casa Domnului, Dumnezeul vostru,
    şi strigaţi către Domnul.

15 Vai, ce zi!
    Căci ziua Domnului este aproape;
        ea va veni ca o distrugere de la Cel Atotputernic[g].

16 Nu s-a prăpădit hrana
    sub ochii voştri –
adică bucuria şi veselia
    din Casa Domnului?
17 Seminţele s-au pârjolit
    sub bulgări[h],
hambarele sunt pustii,
    grânarele sunt în ruine,
        căci grânele s-au uscat.
18 Cum gem animalele!
    Cirezile de vite umblă ameţite,
        pentru că nu mai au păşune;
chiar şi turmele de oi suferă pedeapsa[i].

19 Către Tine, Doamne, strig,
    căci focul a mistuit păşunile pustiei
        şi flăcările au ars toţi copacii câmpiei.
20 Chiar şi fiarele câmpului tânjesc după Tine,
    căci albiile s-au uscat,
        iar focul a mistuit păşunile pustiei.

Notas al pie

 1. Ioel 1:2 Şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit.: bătrânii lui Israel) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7); şi în v.14
 2. Ioel 1:4 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh (a înmulţi). Este asociat în general cu plaga a opta şi desemnează probabil lăcustele migratoare
 3. Ioel 1:4 Sensul exact al denumirilor în ebraică pentru cele patru specii de lăcuste este nesigur
 4. Ioel 1:8 Sau: o femeie tânără
 5. Ioel 1:8 Sau: logodnicul
 6. Ioel 1:10 Sau: este uscat
 7. Ioel 1:15 Ebr.: Şadai
 8. Ioel 1:17 Sensul termenului ebraic este nesigur
 9. Ioel 1:18 Sau, cf. LXX: sunt nimicite