Забур 98 CARS - Thi Thiên 98 VCB

Священное Писание

Забур 98:1-9

Песнь 98

1Вечный царствует;

пусть трепещут народы!

Он восседает на херувимах;

пусть содрогнётся земля!

2Вечный велик на Сионе;

Он превознесён над всеми народами.

3Да восхвалят они Твоё великое и грозное имя:

Ты свят!

4Царь могуществен и любит справедливость.

Ты установил правосудие

и в Исраиле98:4 Букв.: «в Якубе». Исраильтяне были потомками Якуба, которому Всевышний дал новое имя – Исраил (см. Нач. 32:27-28). совершил то, что справедливо и праведно.

5Превозносите Вечного, нашего Бога,

и поклонитесь Ему у подножия98:5 Подножие – так обычно называли сундук соглашения, над которым восседал Вечный (см. 1 Лет. 28:2). для ног Его: Он свят!

6Муса и Харун – среди Его священнослужителей,

и Шемуил – среди призывающих имя Его.

Они призывали Вечного,

и Он ответил им.

7В облачном столпе говорил Он к ним;

они сохранили Его заповеди

и установления, которые Он им дал.

8Ты ответил им, о Вечный, наш Бог;

Ты был для них Богом прощающим,

но и наказывал их за проступки.

9Превозносите Вечного, нашего Бога

и прославляйте Его на святой горе Его,

потому что свят Вечный, наш Бог.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 98:1-9

Thi Thiên 98

Khuyên Dân Ca Tụng Chúa Công Chính

1Hãy dâng lên Chúa Hằng Hữu một bài ca mới,

vì Chúa đã thực hiện nhiều việc diệu kỳ.

Sử dụng quyền uy và năng lực thánh98:1 Nt bàn tay và cánh tay thánh

chiến thắng bạo lực giải cứu dân Ngài.98:1 Ctd để làm sự giải cứu

2Chúa Hằng Hữu cho thấy ơn cứu rỗi,

bày tỏ đức công chính Ngài cho muôn dân.

3Chúa nhớ lại lòng nhân từ và đức thành tín với Ít-ra-ên.

Khắp đất đều thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta.

4Hỡi nhân loại, hãy reo mừng cho Chúa Hằng Hữu;

hãy hát bài ca mới chúc tụng Ngài.

5Đàn hạc réo rắt mừng Chúa Hằng Hữu,

đàn lia tấu nhạc khúc du dương,

6với kèn đồng cùng tiếng tù và trầm bổng.

Đồng thanh ca ngợi trước Chúa Hằng Hữu, là Vua!

7Biển và sinh vật trong biển hãy ca tụng Chúa!

Đất và sinh vật trên đất hãy cất tiếng vang rền.

8Sông và suối hãy vỗ tay tán thưởng!

Núi đồi hãy trổi giọng hoan ca

9trước mặt Chúa Hằng Hữu.

Chúa đến để phán xét thế gian.

Chúa sẽ xét xử thế giới bằng đức công chính,

và các dân tộc theo lẽ công bằng.