Забур 97 CARS - Thi Thiên 97 VCB

Священное Писание

Забур 97:1-9

Песнь 97

Песнь.

1Воспойте Вечному новую песню,

так как Он сотворил чудеса;

Его правая рука, Его святая рука,

принесла Ему победу.

2Вечный явил Своё спасение,

Свою праведность показал народам.

3Он вспомнил милость

и верность Свою к народу Исраила.

Все края земли увидели

спасение нашего Бога.

4Восклицай Вечному, вся земля;

восклицайте громко, веселитесь и пойте!

5Прославляйте Вечного на арфах,

на арфах со звуками песнопений!

6Под звуки труб и рогов

радостно восклицайте перед Царём, Вечным!

7Пусть шумит море и всё, что наполняет его,

мир и все, кто живёт в нём.

8Пусть рукоплещут реки,

пусть веселятся вместе горы,

9пусть поют перед Вечным,

потому что Он идёт судить землю.

Он будет судить мир справедливо

и народы – верно.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 97:1-12

Thi Thiên 97

Uy Quyền và Thống Trị của Chúa

1Chúa Hằng Hữu là Vua!

Thế gian hãy reo mừng!

Muôn nghìn hải đảo khá hân hoan.

2Mây đen vây quanh Chúa.

Công chính và công lý đặt làm nền móng ngai Ngài.

3Lửa bùng cháy trước Ngài

và thiêu đốt thù nghịch bốn phía.

4Ánh sáng Ngài chiếu rạng thế gian.

Khắp đất trông thấy liền run rẩy.

5Núi đồi tan như sáp trước Chúa Hằng Hữu,

trước vị Chủ Tể của trái đất.

6Các tầng trời truyền rao đức công chính;

mọi dân tộc chiêm ngưỡng ánh vinh quang.

7Những người thờ hình tượng đều bị sỉ nhục—

tức người khoe khoang về thần tượng vô quyền của mình—

vì mọi thần phải thờ lạy Chúa.

8Si-ôn đã nghe và hân hoan,

các làng của Giu-đa mừng rỡ,

vì công minh Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu!

9Vì Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu, là Đấng Chí Tôn trên hoàn vũ;

Ngài vĩ đại hơn tất cả các thần.

10Ai kính yêu Chúa Hằng Hữu, ghét gian tà!

Chúa bảo toàn sinh mạng người thánh của Ngài,

và giải thoát họ khỏi tay bọn hung bạo.

11Ánh sáng bao bọc người công chính,

lòng trong sạch tràn ngập hân hoan.

12Nguyện những ai tin kính hãy vui mừng trong Chúa Hằng Hữu

và ngợi tôn Danh Thánh của Ngài!