Забур 91 CARS - Thi Thiên 91 VCB

Священное Писание

Забур 91:1-16

Песнь 91

1Песнопение на празднование субботы91:1 Суббота – седьмой день недели у иудеев, день, посвящённый Вечному. В этот день, согласно повелению Вечного, исраильский народ отдыхал и совершал ритуальные жертвоприношения (см. Исх. 31:12-17; Чис. 28:9-10)..

2Хорошо славить Вечного

и воспевать имя Твоё, Высочайший,

3возглашать милость Твою утром

и верность Твою вечером,

4играть на десятиструнной лире

и на мелодичной арфе.

5Ведь Ты, Вечный, обрадовал меня Своими деяниями;

я ликую о делах Твоих рук.

6Как велики Твои дела, Вечный,

и как глубоки Твои помышления!

7Глупый человек не знает,

и невежда не понимает их.

8Хотя нечестивые возникают, как трава,

и злодеи процветают,

они исчезнут навеки.

9Ты же, Вечный, навеки превознесён!

10Подлинно враги Твои, Вечный,

подлинно враги Твои погибнут;

все злодеи будут рассеяны.

11А меня ты сделаешь сильным, подобно быку91:11 Букв.: «Мой рог Ты вознесёшь, словно рог быка». Рог был символом могущества, власти и силы.,

и умастишь меня свежим маслом.

12Глаза мои видели поражение врагов моих,

и уши мои слышали падение злодеев, восстающих на меня.

13А праведники цветут, словно пальма,

возвышаются, как кедр на Ливане.

14Посаженные в доме Вечного,

они зацветут во дворах храма нашего Бога.

15И в старости они будут плодовиты,

сочны и свежи,

16чтобы возвещать, что праведен Вечный, Скала моя,

и нет в Нём неправды.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 91:1-16

Thi Thiên 91

Ai Trông Cậy Chúa Được Bình An Vô Sự

1Ai trú ẩn nơi bí mật của Đấng Chí Cao

sẽ được an nghỉ dưới bóng của Đấng Toàn Năng.

2Đây là điều con công bố về Chúa Hằng Hữu:

Chỉ mình Chúa là nơi trú ẩn và chiến lũy của con,

Ngài là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy Ngài.

3Vì Chúa sẽ giải thoát ngươi khỏi cạm bẫy

và bảo vệ ngươi khỏi dịch bệnh độc hại.

4Chúa phủ lông cánh Ngài che cho ngươi.

Và dưới cánh Ngài là chỗ ngươi nương náu.

Đức thành tín Ngài làm thuẫn mộc đỡ che ngươi.

5Ngươi sẽ không sợ sự khủng khiếp ban đêm,

cũng không lo mũi tên bay ban ngày.

6Hoặc khiếp sợ bệnh dịch lây lan trong bóng tối,

hay tàn phá hủy diệt giữa ban trưa.

7Hàng nghìn người sẽ ngã gục bên ngươi,

và vạn người nằm xuống ngay bên hữu ngươi,

nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.

8Ngươi chỉ cần quan sát,

và sẽ thấy tận mắt cảnh trừng phạt người gian ác.

9Nếu ngươi đã nhờ Chúa Hằng Hữu làm nơi ẩn trú,

và Đấng Chí Cao làm nơi ở,

10thì tai họa chẳng đến với ngươi,

không có việc tàn hại nào đến gần nhà ngươi.

11Vì Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ

bảo vệ ngươi trên mọi nẻo đường.

12Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay,

giữ chân ngươi khỏi vấp vào đá.

13Ngươi sẽ đạp chân lên sư tử và rắn hổ;

sư tử tơ và rắn độc sẽ bị chân ngươi giày xéo.

14Chúa Hằng Hữu phán: “Ta sẽ giải cứu những ai yêu kính Ta

Ta sẽ bảo vệ những ai tôn trọng Danh Ta.

15Khi họ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời;

trong cơn hoạn nạn, Ta sẽ ở cùng họ,

Ta sẽ giải cứu và cho họ được vinh dự.

16Ta sẽ cho người mãn nguyện sống lâu,

và cho thấy ơn cứu độ của Ta.”