Забур 90 CARS - Thi Thiên 90 VCB

Священное Писание

Забур 90:1-16

Песнь 90

1Живущий под кровом Высочайшего

в тени Всемогущего покоится,

2говорит о Вечном: «Он – моё прибежище и крепость моя,

Бог мой, на Которого уповаю».

3Он избавит тебя от сети ловца

и от гибельной язвы.

4Он укроет тебя Своими перьями,

и под Его крыльями ты будешь в безопасности;

Его истина будет тебе щитом и бронёй.

5Не убоишься ни ужасов в ночи,

ни стрелы, летящей днём,

6ни язвы, ходящей во мраке,

ни заразы, опустошающей в полдень.

7Тысяча падёт около тебя,

и десять тысяч – справа от тебя,

но к тебе не приблизится.

8Ты сам на это посмотришь

и увидишь возмездие нечестивым.

9Потому что ты избрал Вечного своим прибежищем,

Высочайшего – своей обителью,

10не пристанет к тебе зло,

и язва не приблизится к твоему жилищу.

11Ведь Он Своим ангелам повелит о тебе –

охранять тебя на всех путях твоих.

12Они понесут тебя на руках,

чтобы ноги твои не ударились о камень.

13На льва и на змею наступишь,

растопчешь молодого льва и дракона.

14Вечный говорит:

«Сохраню его, потому что он искренно любит Меня;

защищу его, потому что он знает имя Моё.

15Когда воззовёт ко Мне, Я отвечу:

в беде буду с ним,

избавлю его и прославлю.

16Насыщу его долголетием

и дам ему Моё спасение».

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 90:1-17

Quyển Thứ Tư

(Thi Thiên 90–106)

Thi Thiên 90

Đời Người Phù Du Trước Mặt Chúa Hằng Hữu

(Bài cầu nguyện của Môi-se, người của Đức Chúa Trời)

1Lạy Chúa, từ thế hệ này sang thế hệ khác,

Chúa là nơi chúng con cư trú!

2Trước khi núi non chưa sinh ra,

khi trái đất và thế gian chưa xuất hiện,90:2 Nt được Ngài sáng tạo

từ đời đời cho đến đời đời, Ngài là Đức Chúa Trời.

3Chúa khiến con người trở về cát bụi, và Ngài truyền:

“Con cái loài người hãy trở về bụi đất!”

4Vì một nghìn năm đối với Chúa như một ngày vừa đi qua,

như hay một canh đêm ngắn ngủi.

5Chúa đưa loài người trôi vào giấc ngủ tử vong.

Đời người như cỏ mới mọc ban mai.

6Dù sáng nở hoa và tốt tươi,

chiều đã khô héo và tàn úa.

7Chúng con tiêu hao vì cơn giận của Chúa;

cơn giận của Chúa làm chúng con kinh hoàng.

8Chúa vạch trần tội ác chúng con ra trước mặt Chúa—

phơi bày tội thầm kín—ra ánh sáng của Thiên nhan.

9Ngày chúng con trôi qua theo dòng thịnh nộ,

năm tháng tiêu tan như hơi thở.

10Tuổi tác chúng con may mắn thì được bảy mươi!

Mạnh khỏe lắm thì tám mươi.

Nhưng ngay trong những năm hanh thông nhất cũng đầy những khó khăn và đau buồn;

vì ngày tháng qua nhanh, rồi chúng con bay mất đi.

11Ai biết được cơn giận Chúa mạnh đến đâu?

Vì thịnh nộ của Chúa lớn như nỗi sợ hãi do Chúa tạo nên.

12Xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con,

để chúng con có được lòng khôn ngoan.

13Lạy Chúa Hằng Hữu, xin vui lòng trở lại!

Ngài còn chậm trễ đến bao giờ?

Xin rủ lòng xót thương các đầy tớ của Chúa!

14Vừa sáng, xin cho chúng con thỏa nguyện với lòng nhân từ Chúa,

để cuộc đời còn lại của chúng con mãi hoan ca.

15Xin Chúa cho chúng con hưởng được số ngày vui mừng!

Bằng với số năm mà chúng con đã gặp khốn đốn.

16Nguyện công việc Chúa được giãi bày cho các đầy tớ Chúa;

và con cháu họ được chiêm ngưỡng vinh quang Chúa.

17Nguyện ân sủng Chúa, Đức Chúa Trời chúng con, đổ trên chúng con,

và cho việc của tay chúng con được vững bền.

Phải, xin cho việc của tay chúng con được vững bền!