Забур 90 CARS - Psalmii 90 NTLR

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 90

1Живущий под кровом Высочайшего
    в тени Всемогущего покоится,
говорит о Вечном: «Он – моё прибежище и крепость моя,
    Бог мой, на Которого уповаю».

Он избавит тебя от сети ловца
    и от гибельной язвы.
Он укроет тебя Своими перьями,
    и под Его крыльями ты будешь в безопасности;
    Его истина будет тебе щитом и бронёй.
Не убоишься ни ужасов в ночи,
    ни стрелы, летящей днём,
ни язвы, ходящей во мраке,
    ни заразы, опустошающей в полдень.
Тысяча падёт около тебя,
    и десять тысяч справа от тебя,
    но к тебе не приблизится.
Ты сам на это посмотришь
    и увидишь возмездие нечестивым.

Потому что ты избрал Вечного своим прибежищем,
    Высочайшего – своей обителью,
10 не пристанет к тебе зло,
    и язва не приблизится к твоему жилищу.
11 Ведь Он Своим ангелам повелит о тебе –
    охранять тебя на всех путях твоих.
12 Они понесут тебя на руках,
    чтобы ноги твои не ударились о камень.
13 На льва и на змею наступишь,
    растопчешь молодого льва и дракона.

14 Вечный говорит:
«Сохраню его, потому что он искренно любит Меня;
    защищу его, потому что он знает имя Моё.
15 Когда воззовёт ко Мне, Я отвечу:
    в беде буду с ним,
    избавлю его и прославлю.
16 Насыщу его долголетием
    и дам ему Моё спасение».

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 90

CARTEA A PATRA

Psalmul 90

O rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu

Stăpâne, Tu ai fost adăpostul nostru
    generaţii la rând.
Înainte ca să se fi născut munţii,
    înainte ca Tu să fi plăsmuit pământul şi lumea,
        din veşnicie până în vecie, Tu eşti Dumnezeu.

Tu întorci pe oameni în ţărână,
    spunându-le: „Întoarceţi-vă, fii ai omului!“
Da, o mie de ani înaintea Ta
    sunt ca ziua de ieri care a trecut,
        ca o strajă a nopţii[a].
Tu îi mături pe oameni ca prin somn;
    ei sunt ca iarba care răsare dimineaţa.
Deşi răsare dimineaţa, ea trece iute,
    aşa încât seara este veştejită şi se usucă.

Suntem mistuiţi de mânia Ta
    şi îngroziţi de furia Ta.
Ai pus vina noastră înaintea Ta
    şi ai adus păcatele noastre ascunse la lumina feţei Tale.
Toate zilele noastre trec sub apăsarea mâniei Tale;
    anii noştri se sfârşesc repede, ca un geamăt.
10 Deşi anii noştri ajung la şaptezeci,
    iar dacă avem putere – chiar până la optzeci,
cei mai mulţi dintre ei sunt[b] numai necaz şi trudă,
    căci trec repede, iar noi zburăm.

11 Cine cunoaşte însă tăria mâniei Tale
    şi teama pe care o insuflă furia Ta?[c]
12 Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele,
    ca să avem parte de o inimă înţeleaptă!

13 Întoarce-Te, Doamne! Cât vei mai zăbovi?
    Ai milă de slujitorii Tăi!
14 Dimineaţa satură-ne cu îndurarea Ta,
    iar noi vom striga de bucurie şi ne vom veseli în toate zilele noastre.
15 Înveseleşte-ne pentru tot atâtea zile câte ne-ai asuprit
    şi pentru tot atâţia ani câţi am văzut nenorocirea!
16 Să se arate slujitorilor Tăi lucrarea Ta
    şi maiestatea Ta – fiilor lor!

17 Fie peste noi bunăvoinţa[d] Stăpânului, Dumnezeul nostru.
    Statorniceşte pentru noi lucrarea mâinilor noastre!
        Da, statorniceşte lucrarea mâinilor noastre!

Notas al pie

  1. Psalmii 90:4 Vezi nota de la 63:6
  2. Psalmii 90:10 Sau: slava [mândria] lor este;
  3. Psalmii 90:11 Sau: Căci furia Ta este pe măsura fricii insuflate de Tine. Sensul ebraic al propoziţiei este nesigur
  4. Psalmii 90:17 Sau: splendoarea