Забур 90 CARS - Psalmii 90 NTLR

Священное Писание

Забур 90:1-16

Песнь 90

1Живущий под кровом Высочайшего

в тени Всемогущего покоится,

2говорит о Вечном: «Он – моё прибежище и крепость моя,

Бог мой, на Которого уповаю».

3Он избавит тебя от сети ловца

и от гибельной язвы.

4Он укроет тебя Своими перьями,

и под Его крыльями ты будешь в безопасности;

Его истина будет тебе щитом и бронёй.

5Не убоишься ни ужасов в ночи,

ни стрелы, летящей днём,

6ни язвы, ходящей во мраке,

ни заразы, опустошающей в полдень.

7Тысяча падёт около тебя,

и десять тысяч – справа от тебя,

но к тебе не приблизится.

8Ты сам на это посмотришь

и увидишь возмездие нечестивым.

9Потому что ты избрал Вечного своим прибежищем,

Высочайшего – своей обителью,

10не пристанет к тебе зло,

и язва не приблизится к твоему жилищу.

11Ведь Он Своим ангелам повелит о тебе –

охранять тебя на всех путях твоих.

12Они понесут тебя на руках,

чтобы ноги твои не ударились о камень.

13На льва и на змею наступишь,

растопчешь молодого льва и дракона.

14Вечный говорит:

«Сохраню его, потому что он искренно любит Меня;

защищу его, потому что он знает имя Моё.

15Когда воззовёт ко Мне, Я отвечу:

в беде буду с ним,

избавлю его и прославлю.

16Насыщу его долголетием

и дам ему Моё спасение».

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 90:1-17

Cartea IV

(Psalmii 90–106)

Psalmul 90

O rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu.

1Stăpâne, Tu ai fost un adăpost pentru noi

din generație în generație.

2Înainte ca să se fi născut munții,

înainte ca Tu să fi plăsmuit pământul și lumea,

din veșnicie în vecie, Tu ești Dumnezeu.

3Tu întorci pe oameni în țărână,

spunându‑le: „Întoarceți‑vă, fii ai omului!“

4Căci o mie de ani, în ochii Tăi,

sunt ca ziua de ieri care a trecut,

ca o strajă a nopții4 Vezi nota de la 63:6..

5Tu îi mături pe oameni ca prin somn;

ei sunt ca iarba care răsare dimineața.

6Deși răsare dimineața, ea trece repede,

așa încât seara este veștejită și se usucă.

7Suntem mistuiți de mânia Ta

și îngroziți de furia Ta.

8Ai pus nelegiuirile noastre înaintea Ta

și ai adus păcatele noastre ascunse la lumina feței Tale.

9Toate zilele noastre trec sub apăsarea mâniei Tale;

anii noștri se sfârșesc repede, ca un oftat.

10Zilele anilor noștri ajung la șaptezeci,

iar dacă avem putere – chiar până la optzeci,

cei mai mulți dintre ei sunt10 Sau: slava [mândria] lor este. numai necaz și trudă,

căci trec repede, iar noi zburăm.

11Cine cunoaște tăria mâniei Tale

și furia Ta, care este precum teama de Tine?

12Învață‑ne să ne numărăm bine zilele,

ca să avem parte de o inimă înțeleaptă!

13Întoarce‑Te, Doamne! Până când?

Ai milă de robii Tăi!

14Satură‑ne dimineața cu îndurarea Ta,

iar noi vom striga de bucurie și ne vom veseli în toate zilele noastre.

15Înveselește‑ne pentru tot atâtea zile în care ne‑ai asuprit

și pentru tot atâția ani în care am văzut nenorocirea!

16Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta

și măreția Ta – fiilor lor!

17Fie peste noi bunăvoința17 Sau: splendoarea. Stăpânului, Dumnezeul nostru.

Statornicește pentru noi lucrarea mâinilor noastre!

Da, statornicește lucrarea mâinilor noastre!