Забур 90 CARS - Zaburi 90 NEN

Священное Писание

Забур 90:1-16

Песнь 90

1Живущий под кровом Высочайшего

в тени Всемогущего покоится,

2говорит о Вечном: «Он – моё прибежище и крепость моя,

Бог мой, на Которого уповаю».

3Он избавит тебя от сети ловца

и от гибельной язвы.

4Он укроет тебя Своими перьями,

и под Его крыльями ты будешь в безопасности;

Его истина будет тебе щитом и бронёй.

5Не убоишься ни ужасов в ночи,

ни стрелы, летящей днём,

6ни язвы, ходящей во мраке,

ни заразы, опустошающей в полдень.

7Тысяча падёт около тебя,

и десять тысяч – справа от тебя,

но к тебе не приблизится.

8Ты сам на это посмотришь

и увидишь возмездие нечестивым.

9Потому что ты избрал Вечного своим прибежищем,

Высочайшего – своей обителью,

10не пристанет к тебе зло,

и язва не приблизится к твоему жилищу.

11Ведь Он Своим ангелам повелит о тебе –

охранять тебя на всех путях твоих.

12Они понесут тебя на руках,

чтобы ноги твои не ударились о камень.

13На льва и на змею наступишь,

растопчешь молодого льва и дракона.

14Вечный говорит:

«Сохраню его, потому что он искренно любит Меня;

защищу его, потому что он знает имя Моё.

15Когда воззовёт ко Мне, Я отвечу:

в беде буду с ним,

избавлю его и прославлю.

16Насыщу его долголетием

и дам ему Моё спасение».

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 90:1-17

KITABU CHA NNE

(Zaburi 90–106)

Zaburi 90

Umilele Wa Mungu Na Udhaifu Wa Mwanadamu

Maombi ya Mose, mtu wa Mungu.

190:1 Kum 33:27; Efe 2:22; Ufu 21:3Bwana, wewe umekuwa makao yetu

katika vizazi vyote.

290:2 Ay 38:4, 5; 10:5; 15:7; Mwa 21:33; Isa 9:6; 57:15; Za 102:24-27; Mit 8:23-26Kabla ya kuzaliwa milima

au hujaumba dunia na ulimwengu,

wewe ni Mungu tangu milele hata milele.

390:3 Mwa 2:7; 3:9; Ay 7:21; 34:15; 1Kor 15:47; Mhu 12:7Huwarudisha watu mavumbini,

ukisema, “Rudini mavumbini, enyi wanadamu.”

490:4 Ebr 13:8; 2Pet 3:8; Ay 10:5Kwa maana kwako miaka elfu

ni kama siku moja iliyokwisha pita,

au kama kesha la usiku.

590:5 Mwa 19:15; Isa 40:6Unawatowesha wanadamu katika usingizi wa kifo,

nao ni kama majani machanga ya asubuhi:

690:6 Isa 40:6-8; Ay 14:2; Za 92:7ingawa asubuhi yanachipua,

ifikapo jioni huwa yamenyauka na kukauka.

7Tumeangamizwa kwa hasira yako

na tumetishwa kwa ghadhabu yako.

890:8 2Kor 4:2; Efe 5:12; Ebr 4:13; 4:12, 13; Za 19:12; 50:21; Yer 16:17; Mit 5:21; Mhu 12:14; Rum 2:16; 1Kor 4:5Umeyaweka maovu yetu mbele yako,

dhambi zetu za siri katika nuru ya uwepo wako.

990:9 Za 78:33Tumeishi siku zetu zote chini ya ghadhabu yako,

tunamaliza miaka yetu kwa kuomboleza.

1090:10 Isa 23:15, 17; 2Sam 19:35; Ay 5:7; 20:8; 34:15; Yer 25:11Siku zetu za kuishi ni miaka sabini,

au miaka themanini ikiwa tuna nguvu,

lakini yote ni ya shida na taabu,

nazo zapita haraka, nasi twatoweka.

1190:11 Za 7:11; 76:7Ni nani ajuaye nguvu za hasira yako?

Kwa maana ghadhabu yako ni kubwa

kama hofu tunayopaswa kuwa nayo kwako.

1290:12 Za 39:4; 139:16; Mit 16:9; 20:24; Kum 32:29Tufundishe kuzihesabu siku zetu vizuri,

ili tujipatie moyo wa hekima.

1390:13 Za 6:3; Kum 32:36Ee Bwana, uwe na huruma! Utakawia hata lini?

Wahurumie watumishi wako.

1490:14 Za 103:5; 107:9; 145:16, 19; 31:7; 77:8; 143:8Tushibishe asubuhi kwa upendo wako usiokoma,

ili tuweze kuimba kwa shangwe na kufurahi siku zetu zote.

15Utufurahishe kulingana na siku ulizotuadhibu,

kulingana na miaka tuliyotaabika.

1690:16 Za 44:1; Hab 3:2Matendo yako na yaonekane kwa watumishi wako,

utukufu wako kwa watoto wao.

1790:17 Isa 26:12; 2The 2:16, 17Wema wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu;

uzithibitishe kazi za mikono yetu:

naam, uzithibitishe kazi za mikono yetu.