Забур 89 CARS - Psalmii 89 NTLR

Священное Писание

Забур 89:1-17

Четвёртая книга

Песнь 89

1Молитва пророка Мусы.

2Владыка, Ты был для нас прибежищем

из поколения в поколение.

3Прежде чем родились горы

и Ты образовал землю и весь мир,

от века и до века Ты – Бог.

4Ты возвращаешь человека в тление

и говоришь: «Вернитесь, смертные».

5Тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний, что минул,

как несколько часов в ночи.

6Как наводнением уносишь людей;

они проходят, как сон.

Они – как трава, что утром взошла:

утром она цветёт и зеленеет,

а вечером вянет и засыхает.

7Мы исчезаем от Твоего гнева,

мы в смятении от Твоей ярости.

8Ты поставил наши беззакония перед Собою

и наши тайные грехи – перед лицом Своим.

9Наши дни проходят в Твоём гневе;

мы завершаем свои годы со стоном.

10Дней нашей жизни – лет семьдесят,

а для тех, кто покрепче, – лет восемьдесят,

и большая часть их – труд и скорбь;

быстро они проходят, и мы исчезаем.

11Кто познал силу Твоего гнева?

Ярость Твоя столь же велика,

сколь велик страх перед Тобой.

12Научи нас вести счёт нашим дням,

чтобы мы обрели сердце мудрое.

13Возвратись, Вечный! Как долго ещё будешь гневаться?

Сжалься над Своими рабами!

14Насыщай нас по утрам милостью Своей,

чтобы мы радовались и веселились все наши дни.

15Возвесели нас за дни, когда Ты наказывал нас,

и за годы, в которые мы испытывали бедствие.

16Да откроется взору рабов Твоих дело Твоё,

и слава Твоя – их детям.

17И да пребудет на нас милость Владыки, нашего Бога.

Укрепи наше дело,

укрепи для нас дело наших рук.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 89:1-52

Psalmul 89

Un maschilTitlu. Vezi Ps. 32. al ezrahitului Etan.

1Voi cânta mereu îndurările Domnului,

din generație în generație

voi face cunoscută credincioșia Ta cu gura mea.

2Căci zic: „Îndurarea Ta are temelii veșnice

și în ceruri Ți‑ai întărit credincioșia!“

3„Am încheiat un legământ cu alesul Meu

și i‑am jurat robului Meu David, zicând:

4«Îți voi întări sămânța4 Termenul ebraic pentru sămânță este un singular care se poate referi atât la un singur urmaș, cât și la toți descendenții din linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenționată. În traducerea de față a fost redat fie literal, fie cu urmaș sau urmași, în funcție de contextul literal și de cel teologic. pe vecie

și voi statornici tronul tău din generație în generație.»“ Selah

5Cerurile laudă minunile Tale, Doamne,

precum și credincioșia Ta în adunarea sfinților.

6Căci cine, printre nori, se poate asemăna cu Domnul?

Este cineva ca Domnul printre fiii lui Dumnezeu6 Vezi nota de la 29:1.?

7Dumnezeu insuflă groază în marea adunare a sfinților

și este de temut pentru cei din preajma Lui.

8Doamne, Dumnezeu al Oștirilor8 Ebr.: YHWH Elohim Țebaot., cine este puternic ca Tine, Doamne8 Ebr.: YAH, o formă prescurtată a tetragramei divine YHWH, formă care apare în componența mai multor sintagme ebraice. Vezi și Ps. 94:7, 12.?

Credincioșia Ta Te înconjoară!

9Tu stăpânești mândria mării;

când i se ridică valurile, Tu i le liniștești.

10Tu ai zdrobit Rahabul10 Monstru al mării. Rahab este folosit adesea ca nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7). ca pe un om ucis;

cu brațul Tău puternic i‑ai împrăștiat pe dușmanii Tăi.

11Cerurile sunt ale Tale, așa cum tot al Tău este și pământul;

Tu ai întemeiat lumea cu tot ce cuprinde ea!

12Tu ai creat nordul și sudul12 Lit.: dreapta; în vremea aceea, în Orient punctele cardinale erau determinate de poziția cu fața spre răsărit, nu spre nord..

Taborul și Hermonul strigă de bucurie la auzirea Numelui Tău.

13Brațul Tău este tare,

mâna Ta este puternică, dreapta Ta este înălțată.

14Dreptatea și judecata sunt temelia tronului Tău;

îndurarea și credincioșia merg înaintea Ta.

15Ferice de poporul care cunoaște strigătul de bucurie!

Doamne, ei vor umbla în lumina feței Tale!

16Ei se vor bucura de Numele Tău toată ziua

și se vor lăuda cu dreptatea Ta.

17Căci măreția tăriei lor ești Tu

și prin bunăvoința Ta ne înalți cornul17, 24 Vezi nota de la 18:2..

18Căci scutul nostru este al Domnului,

și împăratul nostru este al Sfântului lui Israel!

19Atunci ai vorbit printr‑o vedenie

și le‑ai zis credincioșilor Tăi:

„I‑am dat ajutor unui viteaz,

am ridicat din popor pe unul ales.

20L‑am găsit pe robul Meu David

și l‑am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.

21Mâna Mea îl va sprijini;

da, brațul Meu îl va întări.

22Dușmanul nu‑i va pretinde

și nelegiuitul nu‑l va înjosi.

23Îi voi zdrobi pe vrăjmașii lui dinaintea lui

și‑i voi lovi pe cei ce‑l urăsc.

24Credincioșia și îndurarea Mea îl vor însoți;

cornul îi va fi înălțat prin Numele Meu.

25Voi da în mâna lui marea

și în dreapta lui râurile.

26El Îmi va zice: «Tatăl meu,

Dumnezeul meu, Stânca izbăvirii mele!»

27Eu îl voi face întâi născut,

cel mai înălțat dintre regii pământului.

28Îi voi păstra îndurarea Mea pe vecie,

iar legământul Meu cu el va fi trainic.

29Îi voi întări sămânța29 Vezi nota de la 89:4. pe veci

și voi întări tronul lui cât vor dăinui cerurile.

30Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea

și nu vor umbla după judecățile Mele,

31dacă vor desconsidera hotărârile Mele

și nu vor păzi poruncile Mele,

32atunci le voi pedepsi fărădelegea cu toiagul,

iar nelegiuirea cu lovituri.

33Nu‑Mi voi îndepărta însă îndurarea de la el

și nu‑Mi voi trăda credincioșia.

34Nu‑Mi voi desconsidera legământul

și nu voi schimba ce Mi‑a ieșit de pe buze.

35Odată ce am jurat pe sfințenia Mea,

nu‑l voi minți pe David!

36Veșnică‑i va fi sămânța36 Vezi nota de la 89:4. Sau Urmașul lui va dăinui veșnic.,

iar tronul lui va dăinui cât va fi soarele înaintea Mea;

37va fi întărit pe veci precum luna,

martorul cel credincios de printre nori.“ Selah

38Dar Tu l‑ai respins, l‑ai îndepărtat,

Te‑ai mâniat pe unsul Tău.

39Ai desconsiderat legământul cu robul Tău,

i‑ai întinat coroana în țărână,

40i‑ai dărâmat toate zidurile,

i‑ai prefăcut fortificațiile în ruine,

41l‑au jefuit toți trecătorii

și a ajuns de disprețul vecinilor.

42Ai înălțat dreapta vrăjmașilor lui

și i‑ai înveselit pe toți dușmanii lui.

43De asemenea, ai făcut ca tăișul sabiei lui să dea înapoi

și nu l‑ai sprijinit în luptă.

44I‑ai pus capăt strălucirii,

iar tronul i l‑ai azvârlit la pământ.

45I‑ai scurtat zilele tinereții sale

și l‑ai acoperit cu rușine. Selah

46Doamne, până când? Vei sta ascuns pentru totdeauna?

Până când va mai arde mânia Ta ca un foc?

47Adu‑mi aminte ce este lungimea vieții!

Pentru ce deșertăciune i‑ai creat pe toți fiii omului?

48Este oare vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea

sau care să‑și scape sufletul din mâna Locuinței Morților? Selah

49Stăpâne, unde sunt îndurările Tale de la început,

pe care, în credincioșia Ta, i le‑ai jurat lui David?

50Stăpâne, adu‑Ți aminte de disprețul împotriva robilor Tăi,

pe care îl port în piept din partea multor popoare,

51disprețul cu care m‑au disprețuit dușmanii Tăi, Doamne,

cu care au disprețuit pașii unsului Tău!

52Binecuvântat să fie Domnul în veci!

Amin! Amin!