Забур 89 CARS - Salmernes Bog 89 BPH

Священное Писание

Забур 89:1-17

Четвёртая книга

Песнь 89

1Молитва пророка Мусы.

2Владыка, Ты был для нас прибежищем

из поколения в поколение.

3Прежде чем родились горы

и Ты образовал землю и весь мир,

от века и до века Ты – Бог.

4Ты возвращаешь человека в тление

и говоришь: «Вернитесь, смертные».

5Тысяча лет в глазах Твоих, как день вчерашний, что минул,

как несколько часов в ночи.

6Как наводнением уносишь людей;

они проходят, как сон.

Они – как трава, что утром взошла:

утром она цветёт и зеленеет,

а вечером вянет и засыхает.

7Мы исчезаем от Твоего гнева,

мы в смятении от Твоей ярости.

8Ты поставил наши беззакония перед Собою

и наши тайные грехи – перед лицом Своим.

9Наши дни проходят в Твоём гневе;

мы завершаем свои годы со стоном.

10Дней нашей жизни – лет семьдесят,

а для тех, кто покрепче, – лет восемьдесят,

и большая часть их – труд и скорбь;

быстро они проходят, и мы исчезаем.

11Кто познал силу Твоего гнева?

Ярость Твоя столь же велика,

сколь велик страх перед Тобой.

12Научи нас вести счёт нашим дням,

чтобы мы обрели сердце мудрое.

13Возвратись, Вечный! Как долго ещё будешь гневаться?

Сжалься над Своими рабами!

14Насыщай нас по утрам милостью Своей,

чтобы мы радовались и веселились все наши дни.

15Возвесели нас за дни, когда Ты наказывал нас,

и за годы, в которые мы испытывали бедствие.

16Да откроется взору рабов Твоих дело Твоё,

и слава Твоя – их детям.

17И да пребудет на нас милость Владыки, нашего Бога.

Укрепи наше дело,

укрепи для нас дело наших рук.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 89:1-53

Guds løfte til David

1En visdomssang af ezraitten Etan.

2Herre, jeg vil altid synge om din nåde,

tale om din trofasthed fra slægt til slægt.

3Din nåde forandres aldrig,

din trofasthed kan umuligt høre op.

4„Jeg har sluttet pagt med min udvalgte,

højtideligt lovet min tjener David,

5at jeg altid vil tage vare på hans slægt

og bygge ham en evig trone.”

6Englene lovpriser dine undere, Herre,

himmelske skarer synger om din trofasthed.

7Er der nogen, der kan sammenlignes med Gud?

Hvem af englene kan måle sig med ham?

8Den himmelske forsamling skælver foran dig,

alle omkring dig bøjer sig i ærefrygt.

9Hvem er som du, almægtige Gud?

Altid er du omgivet af din trofasthed.

10Du hersker over det oprørte hav,

du befaler over de brusende bølger.

11Du knuste Rahab, det stolte uhyre,

du fejede dine fjender langt væk.

12Himlen er din, jorden tilhører dig,

du skabte dem med alt, hvad de rummer.

13Du skabte både nord og syd.

Tabor og Hermon priser dig med glæde.

14Din arm er umådelig stærk,

din højre hånd kan besejre alt.

15Din trone er bygget på retfærdighed,

du kendetegnes ved nåde og sandhed.

16Lykkelige er de, som lovsynger dig,

de lever i lyset af dit nærvær.

17De glæder sig over dig dagen lang,

soler sig i din godhed.

18Du er grunden til deres styrke,

vi sejrer på grund af din nåde og accept.

19Vor konge89,19 Ordret „skjold”, da kongen skulle beskytte og hjælpe sit folk. er indsat af Herren,

Israels almægtige Gud udvalgte ham.

20Du sagde engang i et syn til din profet:

„Jeg har valgt at støtte en ung helt,

udvalgt en konge blandt almindelige mennesker.

21Jeg udtog David som min tjener,

salvede ham med olie til konge.

22Min hånd skal altid støtte ham,

min arm give ham styrke.

23Hans fjender kan ikke få ram på ham,

de onde kan ikke overmande ham.

24Jeg vil selv gøre det af med hans fjender,

jeg tilintetgør dem, der hader ham.

25Min trofaste kærlighed følger ham altid,

han får styrke ved at stole på mig.

26Jeg giver ham magt over havet,

han skal herske over floderne.

27Han skal kalde mig ‚Far’ og ‚Gud’

og ‚Redningsmand’.

28Jeg vil gøre ham til min førstefødte søn,

den mægtigste konge på jorden.

29Jeg vil være ham tro for evigt,

min pagt med ham står fast.

30Hans slægt skal altid bestå,

hans rige vare ved, så længe himlen er til.

31Men hvis hans børn svigter mig

og ikke adlyder mine bud,

32hvis de bryder mine love

og ikke gør, som jeg siger,

33så må jeg straffe dem for deres oprør,

drage dem til ansvar for deres ulydighed.

34Men jeg vil altid være ham tro

og holde fast ved mit løfte.

35Jeg bryder ikke min pagt,

og svigter ikke mit ord.

36Jeg har én gang aflagt et højtideligt løfte,

og jeg kan ikke lyve overfor David.

37Hans slægt skal altid bestå,

hans rige vare ved, så længe solen står op,

38så længe månen er til,

så længe himlen består.”

Bøn om national befrielse

39Men nu har du forkastet din udvalgte konge,

du har udøst din vrede over mig.

40Du har svigtet pagten med din tjener,

du har kastet min kongekrone i støvet.

41Du har nedbrudt vore forsvarsmure,

lagt vore fæstninger i ruiner.

42Alle, der kommer forbi, udplyndrer os,

vi er til spot for vore naboer.

43Du har givet vore fjender sejren,

og gjort vore modstandere glade.

44Min hær er slået tilbage,

du hjalp mig ikke mod fjenden.

45Du har gjort ende på min herlighed,

væltet min trone omkuld.

46Du gjorde mig gammel før tiden,

jeg blev til skamme for øjnene af alle.

47Åh, Herre, hvor længe skal det fortsætte?

Hvor længe vil du skjule dig for os?

Hvor længe vil din vrede brænde som ild?

48Husk på, at mit liv er kort.

Hvorfor skal mennesker være så magtesløse?

49Kan man leve evigt og aldrig dø?

Kan man undslippe dødsrigets magt?

50Herre, hvor er din trofasthed blevet af?

Hvor er den godhed, du lovede David?

51Herre, se, hvordan din tjener foragtes,

hvordan jeg må udholde folkenes hån.

52Dine fjender ler ad mig, Herre,

de puster mig i nakken med deres hån.

53Lovet være Herren for evigt.

Amen, amen.