Забур 84 CARS - Masalimo 84 CCL

Священное Писание

Забур 84:1-14

Песнь 84

1Дирижёру хора. Песнь потомков Кораха.

2Вечный, Ты был милостив к Своей земле;

Ты вернул благополучие потомкам Якуба.

3Ты простил беззаконие Своего народа

и покрыл все его грехи. Пауза

4Ты отвёл Свою ярость,

отвратил Свой пылающий гнев.

5Восстанови нас, Всевышний, наш Спаситель,

прекрати Своё негодование на нас.

6Неужели Ты будешь гневаться на нас вечно,

продлевать Свой гнев из поколения в поколение?

7Неужели не оживишь нас вновь,

чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?

8Вечный, яви нам милость Твою

и даруй нам спасение Твоё.

9Послушаю, что скажет Вечный Бог,

ведь Он обещает мир Своему народу –

тем, кто верен Ему.

Лишь бы они снова не впали в безумие.

10Истинно, близко Его спасение к тем, кто боится Его,

чтобы слава Его поселилась на нашей земле.

11Милость и истина встретятся,

праведность и мир поцелуются.

12Истина поднимется с земли,

и праведность посмотрит вниз с небес.

13Вечный воистину даст нам благо,

и принесёт нам урожай земля.

14Праведность шествует перед Ним

и для Его стоп готовит путь.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 84:1-12

Salimo 84

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a Gititi. Salimo la ana a Kora.

1Malo anu okhalamo ndi okomadi,

Inu Yehova Wamphamvuzonse!

2Moyo wanga ukulakalaka, mpaka kukomoka,

kufuna mabwalo a Yehova;

Mtima wanga ndi thupi langa zikufuwulira

Mulungu wamoyo.

3Ngakhale timba wapeza nyumba yokhalamo,

ndiponso namzeze wadzipezera yekha chisa,

kumene amagonekako ana ake

pafupi ndi guwa lanu la nsembe,

Inu Yehova Wamphamvuzonse, Mfumu yanga ndi Mulungu wanga.

4Odala amene amakhala mʼNyumba yanu;

nthawi zonse amakutamandani.

Sela

5Odala amene mphamvu yawo ili mwa Inu,

mitima yawo ikufunitsitsa kuyenda mʼmisewu yopita ku Ziyoni.

6Pamene akudutsa chigwa cha Baka,

amachisandutsa malo a akasupe;

mvula ya chizimalupsa imadzazanso mayiwe ake.

7Iwo amanka nakulirakulira mphamvu

mpaka aliyense ataonekera pamaso pa Mulungu mu Ziyoni.

8Imvani pemphero langa, Inu Yehova Mulungu Wamphamvuzonse;

mvereni Inu Mulungu wa Yakobo.

Sela

9Yangʼanani chishango chathu, Inu Mulungu;

yangʼanani mokoma mtima pa wodzozedwa wanu.

10Nʼkwabwino kukhala mʼmabwalo anu tsiku limodzi

kuposa kukhala kwina kwake kwa zaka 1,000;

Ine ndingakonde kukhala mlonda wa pa khomo la Nyumba ya Mulungu wanga

kuposa kukhala mʼmatenti a anthu oyipa.

11Pakuti Yehova Mulungu ndi dzuwa ndi chishango;

Yehova amapereka chisomo ndi ulemu;

Iye sawamana zinthu zabwino

iwo amene amayenda mwangwiro.

12Inu Yehova Wamphamvuzonse,

wodala ndi munthu amene amakhulupirira Inu.