Забур 83 CARS - Psalmii 83 NTLR

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 83

1Дирижёру хора. Под гиттит[a]. Песнь потомков Кораха.

Как прекрасно Твоё жилище,
    Вечный, Повелитель Сил!
Истомилась моя душа,
    стремясь во дворы храма Вечного;
сердце моё и плоть
    поют Богу живому.
Даже воробей находит себе дом,
    и ласточка – гнездо,
    чтобы вывести своих птенцов,
у Твоего жертвенника,
    о Вечный, Повелитель Сил,
    Царь мой и Бог мой.
Благословенны живущие в доме Твоём;
    они непрестанно будут восхвалять Тебя. Пауза

Благословен человек, сила которого в Тебе,
    в чьём сердце есть желание отправиться в Иерусалим.
Проходя долиною Плача[b],
    они открывают в ней источники,
    и дождь покрывает её водоёмами[c].
Они крепнут всё больше и больше,
    и каждый предстаёт перед Всевышним на Сионе.

Вечный, Бог Сил, услышь мою молитву;
    внемли мне, Бог Якуба. Пауза
10 Взгляни, Всевышний, на царя, на щит наш;[d]
    посмотри с благоволением на помазанника Своего.

11 Один день во дворах Твоего храма
    лучше тысячи вне его стен.
Лучше быть у порога дома Всевышнего,
    чем жить в шатрах у нечестивых.
12 Потому что Вечный Бог – наше солнце и щит;
    Вечный даёт благодать и славу.
Тех, кто ходит непорочно,
    Он не лишает благ.

13 О Вечный, Повелитель Сил,
    благословен человек, надеющийся на Тебя.

Notas al pie

  1. 83:1 Гиттит   – см. сноску на 80:1.
  2. 83:6 Или: «долиною Баха».
  3. 83:7 Или: «благословением».
  4. 83:10 Или: «Взгляни, Всевышний, Щит наш».

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 83

Psalmul 83

Un cântec. Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, să nu păstrezi tăcerea!
    Să nu taci şi să nu rămâi mut, Dumnezeule!
Iată că duşmanii Tăi vociferează
    şi cei ce Te urăsc îşi ridică fruntea.
Uneltesc împotriva poporului Tău,
    fac planuri împotriva celor ocrotiţi de Tine.
Ei spun astfel: „Haidem să-i nimicim ca neam
    şi să nu mai fie amintit numele lui Israel!“

Iată-i pe cei care au hotărât într-un gând
    să încheie un legământ împotriva Ta:
corturile Edomului şi ismaeliţii,
    Moabul şi hagareniţii[a],
Ghebal[b], Amon şi Amalek,
    Filistia şi locuitorii Tirului;
de asemenea, li s-a alăturat şi Asiria,
    punându-şi braţul alături de cel al fiilor lui Lot.Sela
Fă-le ca lui Midian,
    ca lui Sisera şi lui Iabin la uedul Chişon,
10 care au fost nimiciţi la En-Dor,
    ajungând bălegar pentru pământ!
11 Nobililor lor fă-le ca lui Oreb şi lui Zeeb,
    iar tuturor prinţilor lor fă-le ca lui Zebah şi lui Ţalmuna,
12 căci ei zic: „Să punem mâna
    pe păşunile lui Dumnezeu!“

13 Dumnezeul meu, fă-i un vârtej de praf,
    o pleavă luată de vânt,
14 un foc ce mistuie pădurea,
    o flacără ce aprinde munţii!
15 Aşa urmăreşte-i cu furtuna Ta
    şi îngrozeşte-i cu vijelia Ta!
16 Umple-le faţa de ruşine,
    ca să ajungă să caute Numele Tău, Doamne!
17 Să fie făcuţi de ruşine şi îngroziţi în veci de veci!
    Să fie daţi de ruşine şi să piară!
18 Şi să ştie astfel că Tu, al Cărui Nume este Domnul,
    Tu şi numai Tu eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 83:6 Urmaşi ai lui Agar; sau: hagriţi, urmaşi ai lui Hagri (1 Cron. 11:38; 27:31)
  2. Psalmii 83:7 Biblos