Забур 81 CARS - Salmo 81 HLGN

Священное Писание

Забур 81:1-8

Песнь 81

Песнь Асафа.

1Всевышний возглавляет великое собрание,

среди богов81:1 Боги – слово, стоящее здесь на языке оригинала, имеет более широкое значение и в данном случае обозначает не божественных существ, а либо судей, поставленных Всевышним решать земные дела, либо ангелов, либо народ Исраила во время получения им Закона (ср. Ин. 10:34). произносит суд:

2«Как долго ещё вы будете судить несправедливо

и оказывать предпочтение нечестивым? Пауза

3Защищайте дело слабого и сироты,

угнетённому и бедному явите справедливость.

4Избавляйте слабого и нищего,

спасайте их от нечестивых.

5Ваше знание – ничто, вы ничего не понимаете.

Вы ходите во тьме.

Содрогаются все основания земли.

6Я сказал: „Вы – боги,

все вы – дети Высочайшего“.

7Но вы умрёте, как все люди,

и вы падёте, как любой из властителей».

8Восстань, Всевышний, и суди землю,

потому что Тебе принадлежат все народы!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 81:1-16

Salmo 81Salmo 81 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni Asaf. Sa direktor sang mga manugkanta: Gamita ang instrumento nga “gittith.”

Pagdayaw sa Kaayo sang Dios

1Magkanta kamo sa kalipay sa Dios nga naghatag sa aton sang kusog.

Maghinugyaw kamo sa Dios ni Jacob!

2Suguri ninyo ang pagkanta;

patunuga ninyo ang tamborin,

kag patukara ang manami pamatian nga mga instrumento nga may mga kuwerdas.

3Patunuga ninyo ang budyong sa pagsaulog sang Piesta sang Pag-umpisa sang Bulan kag sang piesta81:3 kag sang piesta: ukon, ang piesta. nga ginahiwat naton kon bilog ang bulan.

4Kay amo ini ang pagsulundan para sa mga taga-Israel.

Sugo ini sang Dios ni Jacob.

5Ginhatag niya ini nga pagpanudlo sa mga kaliwat ni Jose sang ginsalakay niya ang81:5 ginsalakay niya ang: ukon, nagguwa sila sa. Egipto.

Nakabati ako sang tingog nga wala ko makilal-i nga nagasiling,

6Ginhilway ko kamo sa pagkaulipon;

ginkuha ko ang mga mabug-at nga ginapas-an kag ginabitbit ninyo.

7Sang ara kamo sa kalisod nagpanawag kamo sa akon kag ginluwas ko kamo.

Halin sa mga gal-om ginsabat ko kamo.

Gintilawan ko kamo didto sa tuburan sang Meriba.

8“Katawhan ko nga mga Israelinhon, pamatii ninyo ining akon paandam sa inyo.

Magpamati kuntani kamo sa akon!

9Dapat wala kamo sing iban nga dios;

indi gid kamo magsimba sa ila.

10Ako ang Ginoo nga inyo Dios nga nagpaguwa sa inyo sa Egipto.

Magpangayo kamo sa akon kag hatagan ko kamo sang inyo mga kinahanglanon.

11“Pero kamo nga mga Israelinhon nga akon katawhan, wala kamo magpamati kag magtuman sa akon.

12Gani ginpabay-an ko kamo sa inyo pagkabatinggilan, kag ginhimo ninyo ang inyo gusto.

13Kon magpamati lang kuntani kamo kag magsunod sa akon mga pamaagi,

14silutan kag pierdihon ko gilayon ang inyo mga kaaway.

15Ang mga nagakaugot sa akon, magaluhod sa akon sa kahadlok.

Ang ila silot wala sing katapusan.

16Pero kamo nga akon katawhan pakaunon kag busgon ko sang labing maayo nga trigo kag dugos.”