Забур 8 CARS - Thi Thiên 8 VCB

Священное Писание

Забур 8:1-10

Песнь 8

1Дирижёру хора. Под гиттит8:1 Гиттит – неизвестный термин, обозначающий музыкальный стиль или инструмент. Возможно также, что это указание на ритм, песню или танец, которые имитируют движения работников, топчущих виноград в давильне.. Песнь Давуда.

2Вечный, наш Владыка,

как величественно имя Твоё на всей земле!

Слава Твоя превыше небес!

3Из уст младенцев и грудных детей

Ты вызовешь Себе хвалу8:3 Или: «оплот».,

из-за Твоих врагов,

чтобы сделать безмолвными

противника и мстителя.

4Когда я смотрю на Твои небеса,

работу Твоих рук,

на луну и на звёзды,

которые Ты поставил,

5то думаю: «Кто такой человек, что Ты беспокоишься о нём?

Кто такой сын человека, что Ты заботишься о нём?»

6Ты сделал его немного ниже ангелов8:6 Или: «Самого Себя».,

Ты увенчал его славой и честью.

7Ты поставил его владыкой над делами Своих рук,

всё подчинил под ноги его:

8всех овец и волов,

а также диких зверей,

9птиц в небесах

и рыбу в морях,

всё, что наполняет стремнины моря.

10Вечный, наш Владыка,

как величественно имя Твоё на всей земле!

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 8:1-9

Thi Thiên 8

Vinh Quang của Chúa và Giá Trị của Con Người

(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng, theo điệu Gít-ti)

1Lạy Chúa Hằng Hữu, Chúa của chúng con, uy danh Chúa vang lừng khắp đất!

Vinh quang Ngài chiếu rạng trời cao.

2Từ môi miệng trẻ thơ và hài nhi,

Chúa đã đặt vào lời ca ngợi,

khiến quân thù câm nín.

3Khi con nhìn bầu trời lúc đêm và thấy các công trình của ngón tay Chúa—

mặt trăng và các tinh tú mà Chúa sáng tạo—

4con không thể nào hiểu thấu,

con loài người là chi mà Chúa phải nhọc lòng?

5Chúa tạo người chỉ kém Đức Chúa Trời một chút,

đội lên đầu danh dự và vinh quang.

6Cho người cai quản toàn vũ trụ,

khiến muôn loài đều phải phục tùng—

7gia súc và bầy vật

cùng tất cả thú rừng,

8đến các loại chim trên trời, cá dưới biển,

và mọi sinh vật dưới đại dương.

9Lạy Chúa Hằng Hữu, Chúa chúng con, uy danh Chúa vang lừng khắp đất!