Забур 8 CARS - Zaburi 8 NEN

Священное Писание

Забур 8:1-10

Песнь 8

1Дирижёру хора. Под гиттит8:1 Гиттит – неизвестный термин, обозначающий музыкальный стиль или инструмент. Возможно также, что это указание на ритм, песню или танец, которые имитируют движения работников, топчущих виноград в давильне.. Песнь Давуда.

2Вечный, наш Владыка,

как величественно имя Твоё на всей земле!

Слава Твоя превыше небес!

3Из уст младенцев и грудных детей

Ты вызовешь Себе хвалу8:3 Или: «оплот».,

из-за Твоих врагов,

чтобы сделать безмолвными

противника и мстителя.

4Когда я смотрю на Твои небеса,

работу Твоих рук,

на луну и на звёзды,

которые Ты поставил,

5то думаю: «Кто такой человек, что Ты беспокоишься о нём?

Кто такой сын человека, что Ты заботишься о нём?»

6Ты сделал его немного ниже ангелов8:6 Или: «Самого Себя».,

Ты увенчал его славой и честью.

7Ты поставил его владыкой над делами Своих рук,

всё подчинил под ноги его:

8всех овец и волов,

а также диких зверей,

9птиц в небесах

и рыбу в морях,

всё, что наполняет стремнины моря.

10Вечный, наш Владыка,

как величественно имя Твоё на всей земле!

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 8:1-9

Zaburi 8

Utukufu Wa Mungu Na Heshima Ya Mwanadamu

Kwa mwimbishaji. Mtindo wa gitithi. Zaburi ya Daudi.

18:1 1Nya 16:10; Lk 2:9; Hab 3:3; Kut 15:11; Za 57:5; 108:5; 113:4; 148:13Ee Bwana, Bwana wetu,

tazama jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mwote!

Umeuweka utukufu wako

juu ya mbingu.

28:2 Mt 11:25; 21:16; Za 143:12; 1Kor 1:27Midomoni mwa watoto wachanga na wanyonyao

umeamuru sifa,

kwa sababu ya watesi wako,

kumnyamazisha adui na mlipiza kisasi.

38:3 Mwa 1:16; 15:5; Kum 10:14; Kut 8:19; 1Kor 15:41; 1Nya 16:26; 2Nya 2:12; Za 102:25Nikiziangalia mbingu zako,

kazi ya vidole vyako,

mwezi na nyota,

ulizoziratibisha,

48:4 1Nya 29:14; Ebr 2:6; Ay 7:17; Za 144:3mwanadamu ni kitu gani hata unamfikiria,

binadamu ni nani hata unamjali?

58:5 Mwa 1:26; Za 21:5; 103:4Umemfanya chini kidogo kuliko viumbe wa mbinguni,

ukamvika taji ya utukufu na heshima.

68:6 Mwa 1:28; Ay 10:3; Za 19:1; 102:25; 145:10; Isa 26:12; 29:23; 45:11; Ebr 1:10; 2:6-8; 1Fal 5:3; 1Kor 15:25, 27; Efe 1:22; 1Kor 15:27Umemfanya mtawala juu ya kazi za mikono yako;

umeweka vitu vyote chini ya miguu yake.

78:7 Mwa 13:5; 26:14; 2:19Mifugo na makundi yote pia,

naam, na wanyama wa kondeni,

88:8 Mwa 1:26ndege wa angani na samaki wa baharini,

naam, kila kiogeleacho katika njia za bahari.

98:9 Ay 11:7; Za 35:10Ee Bwana, Bwana wetu,

tazama jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mwote!