Забур 74 CARS - Salmo 74 TCB

Священное Писание

Забур 74:1-11

Песнь 74

1Дирижёру хора. На мотив «Не погуби». Песнопение Асафа.

2Благодарим Тебя, Всевышний, благодарим,

потому что близко Твоё присутствие;

возвещают люди чудеса Твои.

3Ты сказал: «В назначенный срок

Я буду судить справедливо.

4Когда колеблется земля и все живущие на ней,

Я удерживаю её основания». Пауза

5Я сказал гордецам: «Не превозноситесь» –

и нечестивым: «Не кичитесь своей мощью74:5 Букв.: «Не поднимайте рога». Рог был символом могущества, власти и силы. То же в ст. 6..

6Не кичитесь своей мощью перед небом,

не говорите надменно».

7Ни с востока, ни с запада, ни с пустыни

не стоит ожидать возвышения.

8Лишь Всевышний – судья:

Он одного унижает, а другого возвышает.

9В руке Его – чаша с кипящим вином,

полным горьких приправ,

и Он льёт из неё.

Даже гущу её будут выжимать и пить

все нечестивые на земле.

10Я буду возвещать это вечно,

буду воспевать Бога Якуба,

потому что Он сказал:

11«Я уничтожу мощь всех нечестивых,

а праведным придам сил»74:11 Букв.: «срежу рога… вознесутся рога»..

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 74:1-23

Salmo 7474 Salmo 74 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang awit na isinulat ni Asaf.

Panalangin para sa Bansa sa Oras ng Kaguluhan

1O Dios, hanggang kailan mo kami itatakwil?

Bakit kayo nagagalit sa mga taong inyong kinakalinga?

2Alalahanin nʼyo ang mga mamamayan na inyong pinili, ang lahing tinubos nʼyo, mula pa noong una at ginawa nʼyong pinakatangi-tanging kayamanan.

Alalahanin nʼyo rin ang bundok ng Zion na inyong tahanan.

3Puntahan nʼyo ang lugar na sira pa rin hanggang ngayon;

tingnan nʼyo kung paanong sinira ng mga kaaway ang lahat sa templo.

4Sumigaw sila sa loob ng inyong templo.

Nagtaas pa sila roon ng mga bandila bilang simbolo ng kanilang tagumpay.

5Sinibak nila ang templo na parang pumuputol ng punongkahoy sa gubat gamit ang palakol.

6Winasak nila ang mga inukit na mga kagamitan sa pamamagitan ng mga palakol.

7Nilapastangan at sinunog nila ang inyong tahanan.

8Sinabi nila sa kanilang sarili, “Lipulin natin silang lahat!”

Sinunog nila ang lahat ng lugar na pinagsasambahan sa inyo, O Dios.

9Wala nang palatandaan na kasama namin kayo.

Wala nang propetang naiwan at walang nakakaalam kung hanggang kailan matatapos ang mga nangyayaring ito sa amin.

10O Dios, hanggang kailan kayo kukutyain ng aming mga kaaway?

Papayagan nʼyo ba silang lapastanganin ang inyong pangalan habang buhay?

11Bakit wala kayong ginagawa?

Kumilos na kayo!74:11 Bakit … kayo: sa literal, Bakit nʼyo itinatago ang inyong kanang kamay? Ipakita nʼyo ito!

Puksain nʼyo na sila!

12Kayo, O Dios, ang aming Hari mula pa noong una.

Paulit-ulit nʼyo nang iniligtas ang mga tao sa mundo.74:12 mundo: o, lupain ng Israel.

13Hinati nʼyo ang dagat sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at dinurog ang ulo ng mga dambuhalang hayop sa dagat.

14Dinurog nʼyo ang ulo ng dragon na Leviatan at ipinakain ang bangkay nito sa mga hayop sa ilang.

15Kayo ang nagpapadaloy ng mga bukal at mga batis, at ang ilog na hindi natutuyo ay pinapatuyo ninyo.

16Kayo ang gumawa ng araw at ng gabi at naglagay ng araw at ng buwan sa kanilang kinalalagyan.

17Kayo rin ang naglagay ng mga hangganan sa mundo

at lumikha ng tag-araw at taglamig.

18Alalahanin nʼyo Panginoon, kung paano kayo pinahiya at kinutya ng mga hangal na kaaway.

Kung paano nilapastangan ng mga mangmang na ito ang inyong pangalan.

19Huwag nʼyong ibigay sa kanilang mga kaaway na parang mababangis na hayop ang inyong mga mamamayan na parang kalapati.

Huwag nʼyong lubusang kalimutan ang inyong mga mamamayan na laging inaapi.

20Alalahanin nʼyo ang kasunduan ninyo sa amin,

dahil laganap ang kalupitan sa madidilim na lugar ng lupaing ito.

21Huwag nʼyong payagang mapahiya ang mga mahihirap at nangangailangan.

Purihin sana nila kayo.

22Sige na po, O Dios, ipagtanggol nʼyo ang inyong karangalan.

Alalahanin nʼyo kung paano kayo laging hinihiya ng mga hangal na ito.

23Huwag nʼyong balewalain ang walang tigil na paghiyaw ng inyong mga kaaway upang ipakita ang kanilang galit.