Забур 7 CARS - Psalmii 7 NTLR

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 7

1Плачевная песнь[a] Давуда, которую он воспел Вечному о Куше, что из рода Вениамина.

Вечный, мой Бог, у Тебя я ищу прибежища.
    Спаси меня и избавь от всех, кто меня преследует,
иначе, как лев, меня разорвут,
    растерзают – и не будет спасителя!

Вечный, мой Бог, если я это сделал,
    если руки мои творили несправедливость,
если я сделал зло тому, кто со мною в мире,
    или врага без повода обобрал,
то пусть враг за мною погонится и настигнет,
    пусть он жизнь мою втопчет в землю
    и повергнет славу мою в прах. Пауза

Вечный, восстань в гневе Своём,
    ополчись на неистовство моих врагов!
Пробудись, заступись за меня на суде,
    который Ты определил!
Пусть окружат Тебя собравшиеся народы,
    воссядь над ними на высоте[b].
Судит Вечный народы.
    Оправдай меня, Вечный, по праведности моей,
    по моей непорочности, о Высочайший.
10 Праведный Бог,
    судящий помыслы и сердца,
положи конец беззаконию нечестивых,
    но праведного укрепи.

11 Щит мой – Бог Высочайший,
    спасающий правых сердцем.
12 Всевышний – судья справедливый,
    Бог, строго взыскивающий каждый день.
13 Если кто не раскается, Он наточит Свой меч,
    согнёт лук и оснастит его тетивой,
14 приготовит оружие смертоносное
    и огненными сделает стрелы.

15 Кто неправду зачал
    и носит под сердцем зло,
    тот разрешится от бремени ложью.
16 Кто рыл и выкопал яму,
    сам в неё упадёт.
17 Зло его к нему же и вернётся,
    на него же обратится его жестокость.
18 Восславлю Вечного: праведен Он;
    воспою хвалу имени Вечного, Высочайшего!

Notas al pie

  1. 7:1 Букв.: «шиггайон». Точное значение этого термина сегодня неизвестно. Возможно, он относится либо к сюжету песни, либо указывает на акцентированный ритм и патетическую манеру исполнения.
  2. 7:8 Или: «над ними на высоту возвратись».

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 7

Psalmul 7

Un şiggaion[a] al lui David, pe care el l-a cântat Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuş.

Doamne, Dumnezeul meu, în Tine îmi caut scăparea!
    Izbăveşte-mă de toţi prigonitorii mei, scapă-mă,
ca să nu mă sfâşie ca un leu,
    să nu mă rupă în bucăţi fără ca cineva să mă poată scăpa!

Doamne, Dumnezeul meu, dacă am săvârşit aşa ceva,
    dacă este fărădelege pe mâinile mele,
dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine,
    dacă mi-am jefuit duşmanul pe nedrept,
atunci fie ca duşmanul să mă urmărească
    şi să mă ajungă,
să-mi calce viaţa în picioare
    şi să-mi culce slava în ţărână!Sela
Ridică-Te, Doamne, în mânia Ta,
    scoală-Te din pricina furiei duşmanilor mei,
        trezeşte-Te, Dumnezeul Meu, şi porunceşte o judecată!
Adunarea popoarelor să Te înconjoare;
    stăpâneşte asupra ei din înălţime!
        Să judece Domnul noroadele!
Judecă-mă, Doamne, şi pe mine;
    fă-mi după dreptatea şi integritatea mea, o Preaînalte[b]!
Opreşte răutatea celor răi
    şi întăreşte-l pe cel drept,
Tu, Care cercetezi inimile şi rărunchii,
    Dumnezeule drept!

10 Scutul meu este Dumnezeu,
    Mântuitorul celor cu inima cinstită.
11 Dumnezeu este un judecător drept,
    Dumnezeu se înverşunează împotriva celui rău în fiecare zi.
12 Pentru cel care nu se întoarce la Dumnezeu,
    El Îşi ascute sabia,
        Îşi încordează arcul şi-l ţinteşte.
13 Lui[c] îi pregăteşte armele morţii,
    săgeţi aprinse îi pregăteşte.

14 Iată-l pe cel ce naşte răutate,
    zămisleşte necazul
        şi dă naştere înşelăciunii!
15 Sapă o groapă, o adânceşte
    şi cade chiar el în adâncitura pe care a făcut-o.
16 Necazul pe care-l provoacă se întoarce împotriva capului său
    şi violenţa lui se răsfrânge asupra creştetului său.

17 Eu voi aduce mulţumiri Domnului pentru dreptatea Lui
    şi voi cânta laudă Numelui Domnului Preaînalt.

Notas al pie

  1. Psalmii 7:1 Titlu. Termen cu sens nesigur, însemnând probabil un cântec cu un ritm foarte dinamic. Mai apare la începutul psalmului lui Habacuc (Hab. 3:1)
  2. Psalmii 7:8 Sau: integritatea mea, care este în mine, termenul tradus cu Preaînalte putând fi tradus şi cu: peste mine
  3. Psalmii 7:13 Pronumele se poate referi, fie la cel care nu se pocăieşte, fie la arc