Забур 7 CARS - Psalmen 7 HTB

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 7

1Плачевная песнь[a] Давуда, которую он воспел Вечному о Куше, что из рода Вениамина.

Вечный, мой Бог, у Тебя я ищу прибежища.
    Спаси меня и избавь от всех, кто меня преследует,
иначе, как лев, меня разорвут,
    растерзают – и не будет спасителя!

Вечный, мой Бог, если я это сделал,
    если руки мои творили несправедливость,
если я сделал зло тому, кто со мною в мире,
    или врага без повода обобрал,
то пусть враг за мною погонится и настигнет,
    пусть он жизнь мою втопчет в землю
    и повергнет славу мою в прах. Пауза

Вечный, восстань в гневе Своём,
    ополчись на неистовство моих врагов!
Пробудись, заступись за меня на суде,
    который Ты определил!
Пусть окружат Тебя собравшиеся народы,
    воссядь над ними на высоте[b].
Судит Вечный народы.
    Оправдай меня, Вечный, по праведности моей,
    по моей непорочности, о Высочайший.
10 Праведный Бог,
    судящий помыслы и сердца,
положи конец беззаконию нечестивых,
    но праведного укрепи.

11 Щит мой – Бог Высочайший,
    спасающий правых сердцем.
12 Всевышний – судья справедливый,
    Бог, строго взыскивающий каждый день.
13 Если кто не раскается, Он наточит Свой меч,
    согнёт лук и оснастит его тетивой,
14 приготовит оружие смертоносное
    и огненными сделает стрелы.

15 Кто неправду зачал
    и носит под сердцем зло,
    тот разрешится от бремени ложью.
16 Кто рыл и выкопал яму,
    сам в неё упадёт.
17 Зло его к нему же и вернётся,
    на него же обратится его жестокость.
18 Восславлю Вечного: праведен Он;
    воспою хвалу имени Вечного, Высочайшего!

Notas al pie

  1. 7:1 Букв.: «шиггайон». Точное значение этого термина сегодня неизвестно. Возможно, он относится либо к сюжету песни, либо указывает на акцентированный ритм и патетическую манеру исполнения.
  2. 7:8 Или: «над ними на высоту возвратись».

Het Boek

Psalmen 7

1Een klaaglied van David, dat hij voor de Here zong als reactie op de woorden van Kus (uit de stam Benjamin).

Bij U zoek ik bescherming, Here, mijn God!
U kunt mij redden
uit de handen van hen die mij opjagen.
Laten zij mij niet bespringen,
zoals een leeuw zou doen,
en mij verscheuren en wegslepen
zonder dat iemand mij redt.
Het zou iets anders zijn, Here,
als ik zelf slechte dingen deed,
als ik goed met kwaad vergold
of iemand die mij vertrouwde, oneerlijk behandelde.
Dan zou het terecht zijn
als mijn vijanden mij wilden vernietigen,
mij op de grond smeten
en mijn leven vertrapten in het stof.
Maar zo is het niet, Here!
Stel uw toorn tegenover
de woede van mijn vijanden.
Kom erbij, Here,
en eis het recht voor mij op!
Laat alle mensen voor U aantreden,
verhef U boven hen en spreek recht.
Laat het recht openlijk over mij zegevieren!
Geef mij eerherstel ten overstaan van allen,
want ik ben onschuldig.
10 Zorg toch dat er een einde komt
aan al die slechtheid, Here.
Zegen allen die U oprecht liefhebben.
U, de rechtvaardige God, bent de Enige
die alles doorziet in elk mensenhart.
U beoordeelt motieven en gedachten.
11 God is mijn schild en mijn verdediging.
Hij redt wie eerlijk en oprecht is.
12 God is een rechter
die altijd eerlijk vonnist.
Dag in, dag uit wordt zijn toorn opgewekt
door slechte mensen.
13 Hij zal zijn zwaard scherpen en hen verslaan,
tenzij zij zich bekeren.
Hij spant zijn boog en legt aan.
14 Er liggen dodelijke pijlen op,
die uit vuur bestaan.
15 De zondaar beraamt een slecht plan,
werkt het uit tot in alle duistere details
en zo ontstaan leugen en bedrog.
16 Hij valt zelf in de kuil
die hij voor een ander groef.
17 Het geweld dat hij tegen anderen beraamde,
zal als een boemerang op hem terugslaan,
zijn boosheid komt op zijn eigen hoofd neer.
18 Ik prijs de Here en ben vol dankbaarheid
omdat Hij goed en rechtvaardig is.
Ik zal de naam van de Here lofprijzen.
Hij is Here, de Allerhoogste.