Забур 62 CARS - Zabbuli 62 LCB

Священное Писание

Забур 62:1-12

Песнь 62

1Песнь Давуда, когда он был в Иудейской пустыне62:1 См. 1 Цар. 23–24; 2 Цар. 15:13–17:29..

2Всевышний, Ты – мой Бог!

Тебя с ранней зари я ищу.

Душа моя жаждет Тебя,

тело моё по Тебе томится

в краю сухом и бесплодном,

где нет воды.

3Я смотрел на Тебя в святилище

и видел силу Твою и славу.

4Уста мои будут славить Тебя,

потому что Твоя милость лучше жизни.

5Прославлю Тебя, пока я жив,

и руки во имя Твоё вознесу.

6Словно лучшими яствами душа моя насыщается,

и уста Тебя славят радостно,

7когда вспоминаю Тебя на ложе своём

и думаю в час ночной о Тебе,

8потому что Ты – моя помощь,

и в тени Твоих крыльев я возрадуюсь.

9Душа моя льнёт к тебе;

Ты правой рукой поддерживаешь меня.

10Те, кто желает моей смерти,

сойдут в нижний мир.

11От меча падут они,

став добычей шакалов.

12Царь же возликует о Всевышнем,

и все, кто клянётся Всевышним, восхвалят Его,

а уста лжецов умолкнут.

Luganda Contemporary Bible

Zabbuli 62:1-12

Zabbuli 62

Ya Mukulu wa Bayimbi. Ya Yedusuni. Zabbuli ya Dawudi.

162:1 Zab 33:20Emmeeme yange ewummulira mu Katonda yekka;

oyo obulokozi bwange mwe buva.

262:2 Zab 89:26Ye yekka, lwe lwazi lwange era bwe bulokozi bwange;

ye kye kigo kyange siinyeenyezebwenga n’akatono.

362:3 Is 30:13Mulituusa ddi nga mulumba omuntu,

mmwe mwenna okwagala okumusuula wansi

ng’ekisenge ekyewunzise era ng’olukomera oluyuuguuma?

462:4 Zab 28:3Bateesa okumuggya

mu kifo kye ekinywevu,

basanyukira eby’obulimba.

Basaba omukisa n’emimwa gyabwe

so nga munda bakolima.

5Emmeeme yange ewummulire mu Katonda yekka;

kubanga mu ye mwe muli essuubi lyange.

6Ye yekka lwe lwazi lwange era bwe bulokozi bwange,

ye kye kigo kyange, siinyeenyezebwenga.

762:7 Zab 46:1; 85:9; Yer 3:23Okulokolebwa kwange n’ekitiibwa kyange biri mu Katonda yekka;

ye lwe lwazi lwange olw’amaanyi era kye kiddukiro kyange.

862:8 1Sa 1:15; Zab 42:4; Kgb 2:19Mumwesigenga bulijjo mmwe abantu,

mumutegeezenga byonna ebiri mu mitima gyammwe,

kubanga Katonda kye kiddukiro kyaffe.

962:9 a Zab 39:5, 11 b Is 40:15Abaana b’abantu mukka bukka,

abazaalibwa mu bugagga bulimba bwereere;

ne bwe bageraageranyizibwa ku minzaani,

n’omukka gubasinga okuzitowa.

1062:10 a Is 61:8 b Yob 31:25; 1Ti 6:6-10Temwesigamanga ku bujoozi

wadde ku bintu ebibbe.

Temuyitirira okwewaanirawaanira mu bugagga bwammwe ne bwe bweyongeranga,

era temubumalirangako mwoyo gwammwe.

11Katonda ayogedde ekintu kimu,

kyokka nze nziggyemu ebintu bibiri nti:

Katonda, oli w’amaanyi,

1262:12 Yob 34:11; Mat 16:27era ggwe, Ayi Mukama, ojjudde okwagala.

Ddala olisasula buli muntu

ng’ebikolwa bye bwe biri.