Забур 61 CARS - Masalimo 61 CCL

Священное Писание

Забур 61:1-13

Песнь 61

1Дирижёру хора, Иедутуну61:1 Ср. 1 Лет. 16:41, 42.. Песнь Давуда.

2Только во Всевышнем покой для моей души,

от Него спасение моё.

3Только Он мне скала и спасение;

Он крепость моя – я не поколеблюсь.

4Сколько вы будете ещё нападать на человека,

крушить его все вместе,

словно наклонившуюся стену, шатающуюся ограду?

5Думают лишь о том,

как свергнуть его с почётного места,

и радуются лжи.

Устами благословляют,

а в сердце своём проклинают. Пауза

6Только во Всевышнем покойся, моя душа;

лишь на Него надежда моя.

7Только Он мне скала и спасение;

Он крепость моя – я не буду поколеблен.

8Во Всевышнем спасение и слава моя;

Он крепкая скала моя и моё прибежище.

9Надейся на Него, народ, во всякое время;

сердце своё пред Ним изливай,

ведь Всевышний – наше прибежище. Пауза

10Смертные – лишь суета,

люди – лишь ложь;

на весы положи – они ничто;

все вместе – легче дыхания.

11Не надейтесь на грабёж,

краденным не кичитесь.

Пусть богатство растёт –

сердца к нему не прилагайте.

12Один раз сказал Всевышний,

дважды я слышал это:

у Всевышнего сила,

13у Тебя, Владыка, милость.

Ведь Ты каждому воздаёшь

по делам его.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 61:1-8

Salimo 61

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Loyimbidwa ndi zipangizo za zingwe.

1Imvani kulira kwanga, Inu Mulungu;

mvetserani pemphero langa.

2Kuchokera ku malekezero a dziko lapansi ine ndimayitana Inu

ndimayitana pomwe mtima wanga ukufowoka;

tsogolereni ku thanthwe lalitali kuposa ineyo.

3Pakuti Inu mwakhala pothawirapo panga,

nsanja yolimba polimbana ndi adani anga.

4Ine ndikulakalaka kukhala mʼtenti yanu kwamuyaya

ndi kupeza chitetezo mu mthunzi wa mapiko anu.

5Pakuti Inu Mulungu mwamva malumbiro anga;

mwandipatsa cholowa cha iwo amene amaopa dzina lanu.

6Wonjezerani masiku a moyo wa mfumu,

zaka zake kwa mibado yochuluka.

7Iye akhale pa mpando waufumu pamaso pa Mulungu kwamuyaya;

ikani chikondi chanu ndi kukhulupirika kwanu kuti zimuteteze.

8Kotero ndidzayimba matamando kwamuyaya pa dzina lanu

ndi kukwaniritsa malumbiro anga tsiku ndi tsiku.