Забур 60 CARS - สดุดี 60 TNCV

Священное Писание

Забур 60:1-9

Песнь 60

1Дирижёру хора. На струнных инструментах. Песнь Давуда.

2Всевышний, услышь мой крик,

внемли молитве моей!

3С края земли я к Тебе взываю;

сердце моё в унынии.

Возведи меня на скалу, которая мне недоступна,

4ведь Ты – прибежище моё,

крепкая башня от врага.

5Да живу я вечно в храме Твоём

и под кровом крыльев Твоих покоюсь. Пауза

6Всевышний, Ты услышал мои обеты;

Ты дал мне наследие тех, кто боится Твоего имени.

7Умножь дни жизни царя,

продли его годы из поколения в поколение.

8Да восседает он вечно перед Всевышним;

сохрани его Своей милостью и истиной.

9И буду я Твоё имя воспевать всегда,

день за днём исполняя мои обеты.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 60:1-12

สดุดี 60

(สดด.108:6-13)

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่แห่งพันธสัญญา” มิคทาม60:0 หัวเรื่องสดุดี 60 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีของดาวิด เพื่อสอน เมื่อดาวิดสู้กับอารัมนาหะราอิม60:0 หัวเรื่องสดุดี 60 คือ ชาวอารัมแห่งเมโสโปเตเมียตะวันตกเฉียงเหนือ กับอารัมโซบาห์60:0 หัวเรื่องสดุดี 60 คือ ชาวอารัมแห่งซีเรียภาคกลาง และเมื่อโยอาบฆ่าชาวเอโดม 12,000 คน ที่หุบเขาเกลือ)

1ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงละทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้ว และทลายที่มั่นของเหล่าข้าพระองค์

พระองค์ได้ทรงพระพิโรธ บัดนี้ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดี!

2พระองค์ได้ทรงเขย่าแผ่นดินและทำให้แยกออก

ขอทรงประสานรอยร้าว เพราะขณะนี้แผ่นดินกำลังสั่นสะเทือน

3พระองค์ได้ทรงให้ประชากรของพระองค์เผชิญช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวัง

พระองค์ประทานเหล้าองุ่นที่ทำให้เหล่าข้าพระองค์ซวนเซ

4แต่สำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์นั้น พระองค์ทรงโปรดชูธงขึ้น

คลี่ออกต้านธนู

เสลาห์

5ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์

เพื่อบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงรักจะรอดพ้น

6พระเจ้าตรัสจากสถานนมัสการของพระองค์ว่า

“ในชัยชนะ เราจะแบ่งเชเคม

และกำหนดเขตหุบเขาสุคคท

7กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา

เอฟราอิมคือหมวกเกราะของเรา

ยูดาห์คือคทาของเรา

8โมอับเป็นอ่างชำระของเรา

เราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดม

และเราจะโห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือฟีลิสเตีย”

9ใครจะพาข้าพระองค์ไปยังเมืองป้อมปราการ?

ใครจะนำข้าพระองค์ไปยังเอโดม?

10พระองค์ไม่ใช่หรือ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลาย

และไม่ทรงร่วมทัพกับเหล่าข้าพระองค์อีกต่อไป?

11ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายต่อสู้ข้าศึก

เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์นั้นไร้ค่า

12โดยพระเจ้าเราจะมีชัยชนะ

พระองค์จะทรงเหยียบย่ำศัตรูของเรา