Забур 58 CARS - Thi Thiên 58 VCB

Священное Писание

Забур 58:1-18

Песнь 58

1Дирижёру хора. На мотив «Не погуби». Мольба Давуда, когда Шаул послал наблюдать за его домом, чтобы убить его58:1 См. 1 Цар. 19:11-18..

2Всевышний, избавь меня от врагов,

защити от восставших против меня.

3Избавь меня от злодеев,

спаси меня от кровожадных.

4Вот они сторожат, чтобы убить меня.

Мучители против меня сговариваются,

но не за проступок и не за грех мой, Вечный.

5Я не сделал зла,

но они сбегаются и готовятся.

Приди мне на помощь,

взгляни на мою беду!

6Вечный, Бог Сил, Бог Исраила,

поднимись, накажи народы;

не щади коварных предателей! Пауза

7Они возвращаются вечером,

воют, как псы,

и по городу кружат.

8Исторгают ругательства;

слова их, как острые мечи.

Они думают: «Кто нас услышит?»

9Ты посмеёшься над ними, Вечный;

все народы поднимешь на смех.

10Ты – сила моя;

я на Тебя надеюсь!

Всевышний, Ты – моя крепость,

11Ты – милующий меня Бог!

Мой Бог пойдёт предо мною;

Всевышний даст мне увидеть поражение моих врагов.

12Не убивай их сразу,

а то народ мой забудет.

Мощью Своей рассей их и низложи,

Владыка, наш щит!

13За грехи их уст,

за слова, слетающие с их губ,

да будут пойманы своей гордыней.

За проклятия их и ложь

14погуби их в гневе,

погуби, чтобы их больше не было.

Так станет известно до края земли,

что Всевышний правит потомками Якуба. Пауза

15Пусть они возвращаются вечером,

воют, как псы,

и по городу кружат.

16Пусть бродят в поисках пищи

и скулят, не наевшись.

17А я буду воспевать силу Твою

и утром восхвалять милость Твою.

Ведь Ты – моя крепость

и прибежище в день беды.

18Ты – сила моя;

Тебе буду петь я хвалу!

Всевышний, Ты – моя крепость,

Ты – милующий меня Бог!

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 58:1-11

Thi Thiên 58

Xin Chúa Trừng Phạt Người Ác

(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)

1Các giới cầm quyền cũng nói chuyện công lý sao?

Các ông58:1 Nt xét xử con loài người có xét xử chính trực chăng?

2Không! Lòng các ông chỉ tính chuyện bất công.

Còn tay cân nhắc hành động bạo tàn trong xứ.58:2 Nt trên đất

3Người ác vừa sinh ra đã lầm lạc,

từ trong lòng mẹ đã sai quấy và gian dối.

4Họ phun nọc độc như rắn,

họ như rắn hổ mang không chịu lắng nghe,

5phớt lờ tiếng người dụ rắn,

dù tiếng sáo huyền hoặc58:5 Nt người mê hoặc tài giỏi đến đâu.

6Xin bẻ răng loài rắn độc, lạy Đức Chúa Trời!

Xin nhổ nanh vuốt sư tử tơ, lạy Chúa Hằng Hữu!

7Xin cho họ tan ra như nước chảy.

Xin khiến vũ khí của họ vô dụng trong tay mình.58:7 Ctd như cỏ khô bị đạp nát

8Như con sên rỉ nước tan dần,

như thai sinh non, không thấy ánh dương.

9Đức Chúa Trời sẽ quét sạch họ đi, cả già lẫn trẻ,

nhanh hơn nồi nước nóng trên đống lửa gai.

10Người công chính vui mừng khi được báo thù.

Họ sẽ chùi chân trong máu người ác.

11Khi ấy người ta sẽ nói:58:11 Nt sẽ nói lên

“Thật có phần thưởng cho người công chính sống vì Đức Chúa Trời;

thật có Đức Chúa Trời là quan tòa công bằng trên đất.”