Забур 52 CARS - Thi Thiên 52 VCB

Священное Писание

Забур 52:1-7

Песнь 52

(Заб. 13)

1Дирижёру хора. Под махалат52:1 Махалат – неизвестный термин, обозначающий музыкальный инструмент (возможно, свирель) или мотив.. Наставление Давуда.

2Говорят безумцы в сердце своём:

«Нет Всевышнего».

Они развратились, гнусны их дела;

нет делающего добро.

3Всевышний взирает с небес на людей,

чтобы увидеть, есть ли понимающий,

ищущий Всевышнего.

4Все отвернулись от Всевышнего,

все, как один, развратились;

нет делающего добро,

нет ни одного.

5Неужели не вразумятся делающие зло –

те, кто поедает мой народ, как хлеб,

и Всевышнего не призывает?

6Их охватит страх там,

где нечего бояться.

Всевышний разметает кости ополчающихся на тебя;

ты посрамишь их,

потому что Всевышний отверг их.

7Да придёт с Сиона спасение Исраилу!

Когда Всевышний восстановит Свой народ,

пусть ликуют потомки Якуба и радуется Исраил!

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 52:1-9

Thi Thiên 52

Luận Điệu Khoe Khoang của Người Ác

(Giáo huấn ca của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng khi Đô-e người Ê-đôm đến báo Sau-lơ: “Đa-vít vào nhà A-hi-mê-léc”)

1Này, người mạnh sức, sao cả ngày cứ khoe khoang việc ác?

Người không nhớ sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi sao?

2Cả ngày người âm mưu hủy diệt.

Lưỡi ngươi không khác gì dao cạo bén,

làm điều tội ác và lừa dối.

3Ngươi thích làm ác hơn làm lành,

chuộng dối trá hơn thành thật.

4Ngươi thích dùng lời độc hại, ngươi dối trá!

5Nhưng Đức Chúa Trời sẽ khiến ngươi tàn bại.

Ngài sẽ kéo bật ngươi khỏi nhà,52:5 Nt lều trại

và nhổ ngươi khỏi chốn nhân gian.

6Người công chính sẽ nhìn và run sợ.

Họ sẽ cười và nói rằng:

7“Hãy nhìn việc xảy ra cho người mạnh mẽ,

là người không nương cậy Đức Chúa Trời.

Chỉ cậy trông nơi tiền bạc của mình,

và giàu mạnh nhờ tiêu diệt người khác.”

8Nhưng, tôi như cây ô-liu, tươi tốt trong nhà Đức Chúa Trời.

Tôi luôn nương nhờ lòng nhân từ Ngài.

9Tôi sẽ ca ngợi Chúa mãi, lạy Đức Chúa Trời,

về những gì Chúa đã làm.

Tôi sẽ đặt hy vọng nơi Danh Chúa vì thật tốt lành,

tôi ca ngợi Chúa giữa những người thánh.