Забур 51 CARS - Thi Thiên 51 VCB

Священное Писание

Забур 51:1-11

Песнь 51

1Дирижёру хора. Наставление Давуда, 2когда эдомитянин Доэг пришёл к Шаулу и сообщил ему: «Давуд в доме Ахи-Малика»51:2 См. 1 Цар. 21–22..

3Что хвалишься злодейством, сильный?

Весь день со мной милость Всевышнего!

4Твой язык замышляет гибель;

он подобен отточенной бритве, о коварный.

5Ты любишь зло больше добра

и ложь – сильнее, чем слова правды. Пауза

6Ты любишь гибельные слова

и язык вероломный.

7Но Всевышний погубит тебя навек;

Он схватит тебя и выкинет прочь из шатра,

исторгнет твой корень из земли живых. Пауза

8Увидят праведники и устрашатся,

посмеются над тобой, говоря:

9«Вот человек,

который не сделал Всевышнего своей крепостью,

а верил в свои сокровища

и укреплялся, уничтожая других».

10А я подобен маслине,

зеленеющей в доме Всевышнего;

я верю в милость Всевышнего

вовеки.

11Буду славить Тебя вовек за сделанное Тобой

и уповать на Тебя,

потому что Ты благ к верным Тебе.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 51:1-19

Thi Thiên 51

Lời Cầu Nguyện Sám Hối

(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng khi Tiên tri Na-than cảnh cáo Đa-vít về tội gian dâm với Bát-sê-ba)

1Lạy Đức Chúa Trời, xin xót thương con,

vì Chúa nhân từ.

Xin xóa tội con,

vì Chúa độ lượng từ bi.

2Xin rửa sạch tì vít gian tà.

Cho con thanh khiết khỏi tội lỗi.

3Con xưng nhận những điều vi phạm,

tội ác con trước mắt nào quên.51:3 Nt luôn ở trước mặt con

4Con đã phạm tội chống lại một mình Chúa;

và làm điều ác đức ngay trước mắt Ngài.

Vì thế Chúa lên án là hoàn toàn đúng,

và Chúa phán xét rất công minh.

5Con sinh ra vốn người tội lỗi—

mang tội từ khi mẹ mang thai.51:5 Nt mẹ hoài thai

6Chúa muốn tâm hồn con chân thật,

Ngài sẽ dạy con khôn ngoan trong sâu kín cõi lòng.51:6 Nt Chúa sẽ làm cho con biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng con

7Xin tẩy con với chùm kinh giới,

rửa lòng con trắng trong như tuyết.

8Xin cho con nghe lại tiếng hân hoan;

xương cốt con Chúa đã bẻ gãy—

nay được hoan lạc.

9Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi tội con đã phạm.

Xóa ác gian sạch khỏi lòng con.

10Lạy Đức Chúa Trời, xin dựng trong con tấm lòng trong sạch.

Xin khôi phục trong con một tâm linh ngay thẳng.

11Xin đừng loại con khỏi sự hiện diện Chúa,51:11 Nt đừng bỏ con khỏi mặt Ngài

cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi lòng con.

12Xin phục hồi niềm vui cứu chuộc cho con,

cho con tinh thần sẵn sàng,51:12 Nt tâm linh sẵn sàng giúp con đứng vững.

13Khi ấy, con sẽ chỉ đường cho người phản loạn,

và họ sẽ quay về với Chúa.

14Xin tha con tội làm đổ máu, lạy Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi;

để lưỡi con ca ngợi đức công bằng của Chúa.

15Lạy Chúa, xin mở môi con,

cho miệng con rao truyền lời ca tụng.

16Tế lễ có nghĩa gì với Chúa, dù con dâng hiến mãi.

Sinh tế thiêu Chúa có nhậm đâu.

17Sinh tế Chúa ưa thích là tâm hồn tan vỡ.

Lạy Đức Chúa Trời, lòng con tan vỡ thống hối ăn năn.

18Xin vui lòng cho Si-ôn phước hạnh;

xin trùng tu tường lũy Giê-ru-sa-lem;

19Khi ấy, Chúa mới nhậm tế lễ công chính,

cùng sinh tế thiêu và các sinh tế.

Rồi người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa.