Забур 5 CARS - Thi Thiên 5 VCB

Священное Писание

Забур 5:1-13

Песнь 5

1Дирижёру хора. Для свирелей. Песнь Давуда.

2Услышь слова мои, Вечный,

пойми стенания мои!

3Внемли крику о помощи,

мой Царь и мой Бог,

ведь я молюсь Тебе!

4Утром, Вечный, Ты услышишь мой голос,

утром предстану с мольбой перед Тобою

и замру в ожидании.

5Ты не Бог, желающий беззакония,

зло не сможет обитать с Тобой.

6Надменные не устоят перед Тобой,

всех делающих зло Ты ненавидишь.

7Ты погубишь говорящих ложь;

кровожадных и коварных гнушается Вечный.

8Но я по великой милости Твоей

войду в дом Твой,

поклонюсь в святом храме Твоём

в страхе перед Тобой.

9Веди меня, Вечный, в праведности Твоей,

так как у меня много врагов;

уровняй предо мной путь,

по которому мне идти.

10Ведь ни одному слову из уст их верить нельзя,

сердце их исполнено пагубы.

Гортань их – открытая могила,

языком своим они льстят.

11Осуди их, Всевышний!

Пусть падут из-за козней своих!

Из-за многих грехов их отвергни их,

ведь они восстали против Тебя.

12Но пусть возрадуются все надеющиеся на Тебя,

пусть вечно поют от радости!

Окажи им Своё покровительство,

чтобы возрадовались все любящие имя Твоё.

13Ведь Ты благословляешь праведника, Вечный,

как щитом, окружаешь его благосклонностью.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 5:1-12

Thi Thiên 5

Xin Chúa Bảo Vệ

(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng, dùng ống sáo)

1Lạy Chúa, xin nghiêng tai nghe tiếng con,

lưu ý đến điều con thầm nguyện.

2Xin nghe con kêu xin cứu giúp, lạy Vua của con và Đức Chúa Trời của con,

vì con chỉ cầu khẩn với Ngài.

3Xin nghe tiếng con vào buổi sáng, lạy Chúa Hằng Hữu.

Mỗi sáng con kêu cầu Ngài cứu giúp và tin chắc Ngài sẽ nhậm lời.

4Ôi Đức Chúa Trời, Chúa không ưa việc gian ác;

kẻ dữ làm sao sống với Ngài.

5Người kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa,

vì Chúa ghét mọi người làm điều ác.

6Chúa diệt trừ người điêu ngoa dối trá.

Chúa Hằng Hữu kinh tởm bọn sát nhân và lừa đảo.

7Về phần con, nhờ thiên ân vô hạn, sẽ được vào nhà Chúa;

cung kính thờ phượng tại Đền Thờ Ngài.

8Xin dẫn con theo đường công chính, lạy Chúa Hằng Hữu,

vì kẻ thù con lấn lướt con.

Xin san bằng đường lối trước mặt con.

9Lời nói họ không thể nào tin được.

Vì lòng họ chứa đầy mưu ác.

Cổ họng mở ra như cửa mộ.

Miệng lưỡi chúng chỉ chuyên dua nịnh.

10Ôi Đức Chúa Trời, xin tuyên án họ có tội.

Cho họ sa vào mưu chước họ gài.

Loại trừ họ vì tội họ nhiều vô kể,

vì họ phạm tội phản loạn chống lại Ngài.

11Nhưng những ai nương mình trong Chúa;

thì được an vui, mãi mãi hát mừng.

Xin trải sự che chở Ngài trên họ,

để những người yêu Danh Chúa mừng rỡ hân hoan.

12Vì Chúa ban phước cho người tin kính, lạy Chúa Hằng Hữu;

ân huệ Ngài như khiên thuẫn chở che.