Забур 46 CARS - Salmo 46 TCB

Священное Писание

Забур 46:1-10

Песнь 46

1Дирижёру хора. Песнь потомков Кораха.

2Рукоплещите, все народы,

вознесите Всевышнему крик радости.

3Как грозен Вечный, Высочайший,

великий Царь над всей землёй!

4Он покорил нам народы,

ногами мы попираем племена.

5Он избрал нам наследие –

гордость Якуба, которого Он возлюбил. Пауза

6Всевышний вознёсся под крики радости;

Вечный вознёсся под звуки рогов.

7Пойте Всевышнему хвалу, пойте!

Пойте хвалу нашему Царю, пойте!

8Всевышний – Царь над всей землёй;

пойте Ему искусную песнь.

9Всевышний царит над народами;

Всевышний восседает на святом престоле Своём.

10Собираются вожди народов

вместе с народом Бога Ибрахима,

ведь земные правители46:10 Букв.: «щиты». принадлежат Всевышнему;

Он высоко превознесён над ними.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 46:1-11

Salmo 4646 Salmo 46 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang “maskil” na isinulat ng mga anak ni Kora. Sa direktor ng mga mang-aawit: Awitin ninyo ito na may mataas na tono.

Kasama Natin ang Dios

1Ang Dios ang ating kanlungan at kalakasan.

Siyaʼy laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan.

2Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man,

at gumuho ang mga bundok at bumagsak sa karagatan.

3Humampas man at umugong ang mga alon na naglalakihan,

at mayanig ang kabundukan.

4May ilog na nagbibigay ng kagalakan sa bayan ng Dios,

sa banal na tahanan ng Kataas-taasang Dios.

5Ang Dios ay nakatira sa lungsod na ito kaya hindi ito magigiba.

Itoʼy kanyang ipagtatanggol sa kinaumagahan.

6Nagkakagulo ang mga bansa; bumabagsak ang mga kaharian.

Sa sigaw ng Dios, ang mga tao sa mundo ay parang matutunaw sa takot.

7Kasama natin ang Panginoon ng hukbo ng kalangitan.

Ang Dios ni Jacob ang ating kanlungan.

8Halika, tingnan mo ang mga kahanga-hangang bagay na ginagawa ng Panginoon sa mundo.

9Kanyang pinatitigil ang mga digmaan sa lahat ng sulok ng mundo.

Binabali niya ang mga sibat, pinuputol ang mga pana, at sinusunog ang mga kalasag.

10Sinasabi niya,

“Tumigil kayo46:10 Tumigil kayo: o, Tumahimik kayo o, Bitawan ninyo ang mga armas ninyo. at kilalanin ninyo na ako ang Dios.

Akoʼy pararangalan sa mga bansa.

Akoʼy papupurihan sa buong mundo.”

11Kasama natin ang Panginoong Makapangyarihan.

Ang Dios ni Jacob ang ating kanlungan.