Забур 46 CARS - Salmo 46 HLGN

Священное Писание

Забур 46:1-10

Песнь 46

1Дирижёру хора. Песнь потомков Кораха.

2Рукоплещите, все народы,

вознесите Всевышнему крик радости.

3Как грозен Вечный, Высочайший,

великий Царь над всей землёй!

4Он покорил нам народы,

ногами мы попираем племена.

5Он избрал нам наследие –

гордость Якуба, которого Он возлюбил. Пауза

6Всевышний вознёсся под крики радости;

Вечный вознёсся под звуки рогов.

7Пойте Всевышнему хвалу, пойте!

Пойте хвалу нашему Царю, пойте!

8Всевышний – Царь над всей землёй;

пойте Ему искусную песнь.

9Всевышний царит над народами;

Всевышний восседает на святом престоле Своём.

10Собираются вожди народов

вместе с народом Бога Ибрахима,

ведь земные правители46:10 Букв.: «щиты». принадлежат Всевышнему;

Он высоко превознесён над ними.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 46:1-11

Salmo 46Salmo 46 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat sang mga anak ni Kora. Sa direktor sang mga manugkanta: Kantaha ini sa mataas nga tingog.

Kaupod Naton ang Dios

1Ang Dios amo ang nagaprotektar kag nagahatag sa aton sang kusog.

Handa gid siya permi nga magbulig sa tion sang kalisod.

2Gani indi kita magkahadlok bisan pa matay-og ang duta kag magkalatiphag ang mga bukid kag magkalahulog sa kadadalman sang dagat,

3ukon bisan pa ang dagat maghuganas kag maglinagumba ang mga balod, kag tungod sini ang mga bukid mag-uyog.

4May suba nga nagahatag sang kalipay sa siyudad sang Dios, ang balaan nga puluy-an sang Labing Mataas nga Dios.

5Ang Dios nagapuyo sa sini nga siyudad; gani indi ini malaglag.

Temprano pa magaabot ang Dios sa pagbulig sa sini nga siyudad.

6Nagaginual ang mga nasyon; nagatay-og ang mga ginharian.

Sa singgit sang Dios daw matunaw sa kahadlok ang mga tawo sa kalibutan.

7Ang Ginoo nga Makagagahom kaupod naton.

Ang Dios ni Jacob amo ang aton dalangpan.

8Dali, tan-awa ang mga binuhatan sang Ginoo, ang makatilingala nga mga butang nga iya ginahimo sa kalibutan.

9Ginapauntat niya ang mga inaway sa bug-os nga kalibutan.46:9 bug-os nga kalibutan: sa literal, pinakapunta sang kalibutan.

Ginapamali niya ang mga pana kag mga bangkaw, kag ginatutdan ang mga taming.

10Nagasiling siya, “Untata na ninyo ang pag-ilinaway.

Kag kilalaha ninyo ako nga Dios.

Kamo nga mga nasyon sa bug-os nga kalibutan magadayaw sa akon.”

11Ang Ginoo nga Makagagahom kaupod naton.

Ang Dios ni Jacob amo ang aton dalangpan.