Забур 42 CARS - Thi Thiên 42 VCB

Священное Писание

Забур 42:1-5

Песнь 42

1Оправдай меня, Всевышний;

вступись в мою тяжбу с народом безбожным;

от лживых и несправедливых спаси меня.

2Ты – Всевышний, крепость моя.

Почему Ты отверг меня?

Почему я скитаюсь, плача,

оскорблённый моим врагом?

3Пошли Свой свет и истину –

пусть они меня направляют;

пусть приведут на святую гору Твою,

к месту, где Ты обитаешь.

4Тогда приду я к жертвеннику Всевышнего,

к Богу радости и веселья моего.

Буду славить Тебя на арфе,

Всевышний, мой Бог.

5Что унываешь, моя душа?

Зачем тревожишься?

Возложи надежду на Всевышнего,

ведь я ещё буду славить Его –

моего Спасителя и моего Бога.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 42:1-11

Quyển Thứ Hai

(Thi Thiên 42–72)

Thi Thiên 42

Lòng Khát Khao Chúa trong Cảnh Lưu Đày

(Giáo huấn ca của con cháu Cô-ra, soạn cho nhạc trưởng)

1Như nai khát khao tìm suối nước,

linh hồn con mơ ước Đức Chúa Trời.

2Hồn linh con khao khát Đấng Vĩnh Sinh,

bao giờ con được đi gặp Chúa?

3Thức ăn của con ngày đêm là dòng lệ,

khi kẻ thù suốt ngày mỉa mai:

“Đức Chúa Trời của ngươi ở đâu?”

4Nhớ xưa con cùng cả đoàn người

hành hương đến nhà Đức Chúa Trời,

giữa những tiếng hoan ca cảm tạ,

người dự lễ đông vui!

Giờ nhớ lại những điều ấy

lòng con tan nát xót xa.

5Hồn ta hỡi, sao còn buồn bã?

Sao còn bối rối trong ta?

Cứ hy vọng nơi Đức Chúa Trời!

Ta sẽ còn ngợi tôn Chúa—

Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời của ta!

6Khi hồn con thất vọng,

con nhớ Chúa,

dù ở Giô-đan, Núi Hẹt-môn,

hay Núi Mi-sa, con vẫn nhớ Ngài.

7Vực thẳm gọi nhau trong thác lũ ầm ầm,

sóng thần lớp lớp phủ tràn thân xác.

8Tình thương Chúa Hằng Hữu vẫn phủ con khi ngày đến,

và ban đêm, con dâng tiếng ngợi ca Ngài,

như lời nguyện cầu Đức Chúa Trời của đời con.

9Con kêu khóc: “Lạy Đức Chúa Trời, Vầng Đá của con.

Sao Ngài nỡ quên con?

Sao con phải đau buồn

vì kẻ thù áp đảo?”

10Xương cốt con như gãy vụn.

Họ suốt ngày mỉa mai: “Đức Chúa Trời ngươi ở đâu?”

11Hồn ta hỡi, sao còn buồn bã?

Sao mãi bối rối trong ta?

Ta sẽ đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời!

Ta sẽ còn ngợi tôn Chúa—

Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời của ta!