Забур 42 CARS - Salmo 42 TCB

Священное Писание

Забур 42:1-5

Песнь 42

1Оправдай меня, Всевышний;

вступись в мою тяжбу с народом безбожным;

от лживых и несправедливых спаси меня.

2Ты – Всевышний, крепость моя.

Почему Ты отверг меня?

Почему я скитаюсь, плача,

оскорблённый моим врагом?

3Пошли Свой свет и истину –

пусть они меня направляют;

пусть приведут на святую гору Твою,

к месту, где Ты обитаешь.

4Тогда приду я к жертвеннику Всевышнего,

к Богу радости и веселья моего.

Буду славить Тебя на арфе,

Всевышний, мой Бог.

5Что унываешь, моя душа?

Зачем тревожишься?

Возложи надежду на Всевышнего,

ведь я ещё буду славить Его –

моего Спасителя и моего Бога.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 42:1-11

Salmo 4242 Salmo 42 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang “maskil” na isinulat ng mga anak ni Kora para sa direktor ng mga mang-aawit.

Ang Hangad ng Taong Lumapit sa Piling ng Panginoon

1Tulad ng usang sa tubig ng ilog ay nasasabik,

O Dios, ako sa inyoʼy nananabik.

2Akoʼy nauuhaw sa inyo, Dios na buhay.

Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya nʼyo?

3Araw-gabiʼy, luha ko lang ang pagkain ko,

habang sinasabi sa akin ng aking mga kaaway,

“Nasaan na ang Dios mo?”

4Sumasama ang loob ko kapag naaalala ko na dati ay pinangungunahan ko ang maraming tao na pumupunta sa templo.

At kami ay nagdiriwang, sumisigaw sa kagalakan at nagpapasalamat sa inyo.

5Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag?

Dapat magtiwala ako sa inyo.

Pupurihin ko kayong muli, aking Dios at Tagapagligtas!

6-7Nanghihina ang loob ko.

Akoʼy parang tinabunan nʼyo ng malalaking alon,

na umuugong na parang tubig sa talon.

Kaya dito ko muna kayo inaalala sa paligid ng Ilog ng Jordan at Hermon, sa Bundok ng Mizar.

8Sa araw, Panginoon, ipinapakita nʼyo ang inyong pag-ibig.

Kaya sa gabi, umaawit ako ng aking dalangin sa inyo,

O Dios na nagbigay ng buhay ko.

9O Dios, na aking batong kanlungan, akoʼy nagtatanong,

“Bakit nʼyo ako kinalimutan?

Bakit kinakailangan pang magdusa ako sa pang-aapi ng aking mga kaaway?”

10Para bang tumatagos na sa aking mga buto ang pang-iinsulto ng aking mga kaaway.

Patuloy nilang sinasabi, “Nasaan na ang Dios mo?”

11Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag?

Dapat magtiwala ako sa inyo.

Pupurihin ko kayong muli, aking Dios at Tagapagligtas!