Забур 42 CARS - Salmo 42 APSD-CEB

Священное Писание

Забур 42:1-5

Песнь 42

1Оправдай меня, Всевышний;

вступись в мою тяжбу с народом безбожным;

от лживых и несправедливых спаси меня.

2Ты – Всевышний, крепость моя.

Почему Ты отверг меня?

Почему я скитаюсь, плача,

оскорблённый моим врагом?

3Пошли Свой свет и истину –

пусть они меня направляют;

пусть приведут на святую гору Твою,

к месту, где Ты обитаешь.

4Тогда приду я к жертвеннику Всевышнего,

к Богу радости и веселья моего.

Буду славить Тебя на арфе,

Всевышний, мой Бог.

5Что унываешь, моя душа?

Зачем тревожишься?

Возложи надежду на Всевышнего,

ведь я ещё буду славить Его –

моего Спасителя и моего Бога.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 42:1-11

Salmo 4242:0 Salmo 42 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit alang sa maestro sa mga mag-aawit. Ang “maskil” sa mga anak ni Kora.

Ang Handom sa Usa ka Tawo nga Makaduol sa Ginoo

1Sama sa mananap nga lagsaw nga gihidlaw sa tubig sa sapa,

gihidlaw usab ako kanimo, O Dios.

2Giuhaw ako kanimo, O buhi nga Dios.

Kanus-a pa kaha ako makaadto sa imong templo sa pag-atubang kanimo?

3Adlaw ug gabii grabe ang akong hilak.

Nagasigeg pangutana ang mga tawo kanako, “Asa na man ang imong Dios?”

4Masubo ako inigmahinumdoman ko nga kaniadto gipangulohan ko ang daghang mga tawo sa pag-adto sa imong templo,

ug nagasaulog kami nga may paghugyaw sa kalipay ug pagpasalamat kanimo.

5Nganong maguol man ako ug mabalaka?

Kinahanglan mosalig ako kanimo ug dayegon ko ikaw pag-usab,

ikaw nga akong manluluwas ug Dios.

6-7Naguol ako pag-ayo;

mora ako ug gitabonan sa imong mga balod nga daw nagahaguros nga busay.

Busa gihinumdoman ko ikaw dinhi sa yuta sa Jordan ug Hermon, sa Bukid sa Mizar.

8Sa adlaw ginapakita mo, Ginoo, ang imong gugma,

busa sa gabii nagaawit ako isip pag-ampo kanimo, O Dios sa akong kinabuhi.

9O Dios nga akong salipdanan nga bato, moingon ako kanimo,

“Nganong gikalimtan mo ako?

Nganong kinahanglan pa man nga magsubo ako tungod sa pagpangdaog-daog sa akong mga kaaway?”

10Daw madugmok ang akong kabukogan sa pagbiaybiay nila kanako adlaw-adlaw nga nagaingon,

“Asa na man ang imong Dios?”

11Nganong maguol ug mabalaka man ako?

Kinahanglan mosalig ako kanimo, ug dayegon ko ikaw pag-usab, ikaw nga akong Manluluwas ug Dios.