Забур 41 CARS - Psalmii 41 NTLR

Священное Писание

Забур 41:1-12

Вторая книга

Песнь 41Песнь 41 Во многих рукописях песни 41 и 42 объединены в одну песнь.

1Дирижёру хора. Наставление потомков Кораха.

2Как стремится лань к воде,

так стремится душа моя к Тебе, Всевышний.

3Душа моя жаждет Всевышнего, живого Бога.

Когда я приду и пред Ним предстану?

4Слёзы были мне пищей

и днём, и ночью,

когда говорили мне непрестанно:

«Где твой Бог?»

5Сердце моё болит, когда я вспоминаю,

как ходил к дому Всевышнего,

впереди многолюдного собрания,

ходил в праздничной толпе

с криками радости и хвалы.

6Что унываешь, моя душа?

Зачем тревожишься?

Возложи надежду на Всевышнего,

ведь я ещё буду славить Его –

Спасителя и Бога моего.

7Душа моя унывает во мне,

поэтому я вспоминаю Тебя

с земли иорданской,

с высот Хермона, с горы Мицар.

8Шумят горные потоки,

словно перекликаясь друг с другом;

все волны Твои, все Твои валы

прошли надо мною.

9Днём Вечный являет мне Свою любовь,

ночью я пою Ему песню –

молитву Богу моей жизни.

10Скажу я Всевышнему, моей Скале:

«Почему Ты меня забыл?

Почему я скитаюсь, плача,

оскорблённый моим врагом?»

11В самое сердце ранят меня враги,

когда глумятся, спрашивая меня каждый день:

«Где твой Бог?»

12Что унываешь, моя душа?

Зачем тревожишься?

Возложи надежду на Всевышнего,

ведь я ещё буду славить Его –

моего Спасителя и моего Бога.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 41:1-13

Psalmul 41

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1Ferice de cel ce ia aminte la sărac1 Sau: de cel fără ajutor. LXX adaugă: și de cel sărman.;

Domnul îl va scăpa în ziua cea rea.

2Domnul îl va păzi și‑l va ține în viață.

El va fi numit binecuvântat în țară.

Să nu‑l lași la bunul plac al dușmanilor lui!

3Domnul îl va întări când va fi pe patul de suferință,

iar patul în care suferea va fi strâns.

4Cât despre mine, eu am zis: „Doamne, arată‑Ți bunăvoința față de mine!“

Vindecă‑mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta!

5Dușmanii mei vorbesc despre mine cu răutate, zicând:

„Când va muri și‑i va pieri numele?“

6Chiar dacă vine vreunul să mă vadă,

vorbește nimicuri6 Sau: fals., în timp ce inima lui adună nelegiuire;

apoi, când iese afară, vorbește pe la spate.

7Toți cei ce mă urăsc, șușotesc împreună împotriva mea;

ei plănuiesc ce este rău pentru mine.

8„Ceva rău a fost turnat împotriva lui!

Nu se va mai ridica din locul în care s‑a culcat!“

9Chiar și prietenul apropiat în care m‑am încrezut,

cel ce mănâncă pâinea mea,

și‑a ridicat călcâiul împotriva mea!

10Tu însă, Doamne, arată‑Ți bunăvoința față de mine!

Ridică‑mă, ca să le dau răsplata cuvenită!

11Prin aceasta știu că‑Ți găsești plăcerea în mine,

căci dușmanul meu nu triumfă asupra mea.11 Sau: Știu că‑Ți găsești plăcerea în mine / prin faptul că dușmanul meu nu triumfă asupra mea.

12Cât despre mine, Tu mă sprijini în integritatea mea

și mă faci să stau în prezența Ta pe vecie.

13Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,

din veșnicie în veșnicie.

Amin! Amin!