Забур 4 CARS - Salmo 4 TCB

Священное Писание

Забур 4:1-9

Песнь 4

1Дирижёру хора. На струнных инструментах. Песнь Давуда.

2Ответь мне, когда я взываю к Тебе,

Бог мой, оправдывающий меня.

Когда мне было трудно, Ты помог мне.

Помилуй меня и молитву мою услышь.

3Люди, как долго вы будете меня чернить?

Как долго будете любить пустое, искать ложь? Пауза

4Знайте, верного Вечный Себе отделил.

Вечный услышит, когда я к Нему воззову.

5Гневаясь, не грешите;

задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь! Пауза

6Приносите предписанные жертвы

и надейтесь на Вечного.

7Многие спрашивают: «Кто покажет нам благо?»

Да озарит нас свет лица Твоего, о Вечный!

8Ты наполнил моё сердце радостью большей,

чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии.

9Я лягу и спокойно засну,

потому что только Ты, Вечный,

даёшь мне жить в безопасности.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 4:1-8

Salmo 44 Salmo 4 Ang unang mga salita sa Hebreo: Awit na isinulat ni David. Para sa direktor ng mga mang-aawit: Tugtugin ang mga instrumentong may mga kwerdas.

Panalangin sa Gabi

1O Dios na aking Tagapagtanggol, sagutin nʼyo po ako kapag akoʼy tumatawag sa inyo.

Hindi ba noon tinulungan nʼyo ako nang akoʼy nasa kagipitan?

Kaya ngayon, maawa kayo sa akin at pakinggan ang dalangin ko.

2Kayong mga kumakalaban sa akin,

kailan kayo titigil sa inyong paninirang puri sa akin?

Hanggang kailan ninyo iibigin ang mga bagay na walang kabuluhan at magpapatuloy sa kasinungalingan?4:2 iibigin … kasinungalingan: Maaaring ang ibig sabihin ay pagsamba sa dios-diosan.

3Dapat ninyong malaman na ibinukod ng Panginoon ang mga banal para sa kanyang sarili.

Kaya kung tatawag ako sa Panginoon, pakikinggan niya ako.

4Kapag kayoʼy nagagalit, huwag kayong magkakasala.

Habang nakahiga kayo sa inyong higaan, tumahimik kayo at magbulay-bulay.

5Magtiwala kayo sa Panginoon at mag-alay sa kanya ng tamang mga handog.

6Marami ang nagsasabi,

“Sino ang magpapala sa amin?”

Panginoon, kaawaan nʼyo po kami!

7Pinaliligaya nʼyo ako,

higit pa kaysa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin.

8Kaya nakakatulog ako ng mapayapa,

dahil binabantayan nʼyo ako, O Panginoon.