Забур 4 CARS - Zaburi 4 NEN

Священное Писание

Забур 4:1-9

Песнь 4

1Дирижёру хора. На струнных инструментах. Песнь Давуда.

2Ответь мне, когда я взываю к Тебе,

Бог мой, оправдывающий меня.

Когда мне было трудно, Ты помог мне.

Помилуй меня и молитву мою услышь.

3Люди, как долго вы будете меня чернить?

Как долго будете любить пустое, искать ложь? Пауза

4Знайте, верного Вечный Себе отделил.

Вечный услышит, когда я к Нему воззову.

5Гневаясь, не грешите;

задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь! Пауза

6Приносите предписанные жертвы

и надейтесь на Вечного.

7Многие спрашивают: «Кто покажет нам благо?»

Да озарит нас свет лица Твоего, о Вечный!

8Ты наполнил моё сердце радостью большей,

чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии.

9Я лягу и спокойно засну,

потому что только Ты, Вечный,

даёшь мне жить в безопасности.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Zaburi 4:1-8

Zaburi 4

Sala Ya Jioni Ya Kuomba Msaada

Kwa mwimbishaji. Kwa ala za nyuzi za muziki. Zaburi ya Daudi.

14:1 Za 13:3; 27:7; 69:16; 30:10; 54:2; 84:8; 88:2; 6:7; 102:2; Mwa 32:7; Amu 2:15Nijibu nikuitapo,

Ee Mungu wangu mwenye haki!

Nipumzishe katika shida zangu;

nirehemu, usikie ombi langu.

24:2 Kut 16:7; Amo 2:4; 2Fal 19:26; Ay 8:22; Yer 13:25; 16:19; Za 12:1; 40:4; 1Sam 4:21Enyi watu, mtabadilisha utukufu wangu

kuwa aibu mpaka lini?

Mtapenda udanganyifu

na kufuata miungu ya uongo mpaka lini?

34:3 Za 6:8; 12:1; 30:4; 31:23; 79:2; Mik 7:2, 7; Kut 33:16; 1Tim 4:7; 2Pet 3:11Fahamuni hakika kwamba Bwana amewatenga

wale wamchao kwa ajili yake;

Bwana atanisikia nimwitapo.

44:4 Efe 4:26; Za 63:6; Dan 2:28; Mit 3:74:4 Za 11:1; 25:20; 31:2; 32:11Katika hasira yako, usitende dhambi.

Mkiwa vitandani mwenu, mtulie kimya

mkiichunguza mioyo yenu.

54:5 Za 31:6; 37:3; 115:9; Mit 3:5; 28:26; Kum 33:19; Yn 14:1; Isa 26:44:5 Hes 14:18; Isa 65:6-7; Yer 32:17Toeni dhabihu zilizo haki;

mtegemeeni Bwana.

64:6 Hes 6:25; Za 80:3Wengi wanauliza, “Ni nani awezaye

kutuonyesha jema lolote?”

Ee Bwana, tuangazie nuru ya uso wako.

74:7 Mdo 14:17; Isa 9:3; 35:10; 65:14, 18; Mwa 27:28; Kum 28:51Wewe umejaza moyo wangu kwa furaha kubwa

kuliko watu waliopata nafaka na divai kwa wingi.

84:8 Law 26:6; Hes 6:26; Yer 32:37; Ay 11:18; Flp 4:7; Kum 12:10; 33:28; Yn 14:274:8 Law 11:44Nitajilaza chini na kulala kwa amani,

kwa kuwa wewe peke yako, Ee Bwana,

waniwezesha kukaa kwa salama.