Забур 39 CARS - Thi Thiên 39 VCB

Священное Писание

Забур 39:1-18

Песнь 39

(Заб. 69)

1Дирижёру хора. Песнь Давуда.

2Твёрдо надеялся я на Вечного,

и Он склонился ко мне и услышал мой крик о помощи.

3Он поднял меня из страшной пропасти,

из зыбкой трясины.

Он поставил ноги мои на камень

и стопы мои утвердил.

4Он вложил мне в уста новую песнь –

хвалу нашему Богу.

Увидят многие и устрашатся,

и будут на Вечного уповать.

5Благословен тот, кто надежду свою возлагает на Вечного,

кто не обращается к гордым

и к уклоняющимся ко лжи.

6О Вечный, мой Бог,

как многочисленны сотворённые Тобой чудеса

и замыслы Твои о нас!

Никто с Тобой не сравнится!

Я бы стал возвещать о них и рассказывать,

но их больше, чем можно счесть.

7Не захотел Ты ни жертв, ни даров,

но Ты открыл39:7 Или: «проколол». Ср. Исх. 21:5-6. мне уши39:7 Или: «Ты приготовил тело для меня»..

Ты не потребовал ни всесожжения,

ни жертвы за грех.

8Тогда я сказал: «Вот я иду,

как и написано в книге Таурат обо мне.

9Бог мой, я желаю исполнить волю Твою,

и в сердце моём Твой Закон».

10В большом собрании я возвещал Твою праведность;

я не удерживал своих уст –

Ты это знаешь, Вечный.

11Я не скрыл Твоей праведности в своём сердце,

но возвещал верность Твою и спасение.

Я не таил Твою милость и истину

перед большим собранием.

12Не удерживай, Вечный,

милости Твоей от меня;

пусть любовь Твоя и истина

охраняют меня непрестанно.

13Ведь беды меня окружили, и нет им числа;

овладели мной грехи мои, и не могу я видеть.

Их больше, чем волос на моей голове;

храбрость меня оставила.

14Вечный, да будет угодно Тебе избавить меня!

Поспеши мне на помощь, Вечный!

15Пусть все, кто желает моей смерти,

будут пристыжены и посрамлены.

Пусть все, кто хочет моей погибели,

в бесчестии повернут назад.

16Пусть ужаснутся своему позору

говорящие мне: «Ага! Ага!»

17Пусть ликуют и радуются о Тебе

все ищущие Тебя.

Пусть те, кто любит Тебя за Твоё спасение,

всегда говорят: «Велик Вечный!»

18Я же беден и нищ,

пусть Владыка позаботится обо мне.

Ты – помощь моя и мой избавитель;

Бог мой, не замедли!

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 39:1-13

Thi Thiên 39

Hư Không của Trần Gian

(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng Giê-đu-thun)

1Tôi tự nhủ: “Tôi sẽ cố giữ gìn nếp sống,

giữ cho miệng lưỡi không sai phạm,

và khi người ác xuất hiện,

tôi bịt chặt miệng như phải ngậm tăm.”

2Nhưng khi tôi âm thầm, câm nín—

việc phải cũng chẳng nói ra—

thì nỗi đau xót trào dâng.

3Lòng bồn chồn nóng nảy,

như lửa đốt cháy thiêu

lúc trầm mặc đăm chiêu.

Tôi liền mở miệng:

4“Chúa Hằng Hữu ôi, xin cho con biết hồi chung kết.

Đời con thắm thoắt được bao lâu—

thân phận mong manh đến bực nào.

5Đời con dài lắm độ gang tay,

khác chi hư không trước mặt Chúa;

đời người đều ví như hơi thở.”

6Chúng con chập chờn như chiếc bóng,

chen chúc lợi danh trò ảo mộng,

tiền tài tích trữ để cho ai.

7Lạy Chúa, có ai đáng cho con hy vọng?

Hy vọng con chỉ đặt nơi Ngài.

8Xin cứu con khỏi mọi điều vi phạm.

Đừng để người ngu si sỉ nhục.

9Miệng con vẫn khép chặt, lặng yên.

Vì Chúa đã khiến nên như vậy.

10Xin Chúa thương, ngừng tay đánh phạt!

Vì con kiệt sức và mỏi mòn.

11Khi Chúa quở trách trừng phạt ai vì tội lỗi,

Ngài làm cho ước vọng họ phai tàn.

Thật đời người chỉ là hơi thở.

12Chúa Hằng Hữu ôi, xin nghe lời con khẩn nguyện!

Xin lắng tai nghe tiếng kêu van!

Đừng thờ ơ khi lệ con tuôn tràn.

Vì con chỉ là kiều dân—

phiêu bạt khắp mọi miền,

là lữ hành như tổ phụ con.

13Xin Chúa tha tội để con phấn khởi, vui tươi

trước khi con qua đời và không còn nữa!