Забур 33 CARS - Psalmii 33 NTLR

Священное Писание

Забур 33:1-23

Песнь 33Песнь 33 В оригинале эта песнь написана в форме акростиха: каждый стих начинается с очередной буквы еврейского алфавита.

1Песнь Давуда, когда он притворялся безумным перед Ави-Маликом, был изгнан от него и удалился33:1 Ср. 1 Цар. 21:10–22:1..

2Буду славить Вечного во всякое время;

хвала Ему всегда на устах моих.

3Душа моя будет хвалиться Вечным;

пусть услышат кроткие и возвеселятся.

4Славьте со мною Вечного;

превознесём Его имя вместе!

5Я искал Вечного, и Он мне ответил

и от всех моих страхов меня избавил.

6Кто обращал к Нему взор, сияет от радости;

лица их не покроет стыд.

7Этот бедняк воззвал, и Вечный услышал его

и от всех напастей избавил его.

8Ангел Вечного33:8 Ангел Вечного – этот особенный ангел отождествляется с Самим Вечным. Многие толкователи видят в Нём явления Исы Масиха до Его воплощения. То же в 35:5, 6. встаёт на защиту вокруг боящихся Вечного,

и избавляет их.

9Вкусите и увидите, как благ Вечный!

Благословен тот, кто уповает на Него.

10Святой народ, бойся Вечного,

ведь тот, кто боится Его, ни в чём не нуждается.

11Бывает, что даже молодые львы бедствуют и голодают,

а ищущие Вечного не имеют нужды ни в каком благе.

12Придите, дети, послушайте меня;

я научу вас страху перед Вечным.

13Кто хочет радоваться жизни

и желает увидеть много добрых дней,

14пусть удержит свой язык от зла

и свои уста от коварных речей.

15Удаляйся от зла и твори добро;

ищи мира и стремись к нему.

16Глаза Вечного обращены на праведных,

и уши Его открыты для их мольбы,

17но гнев Вечного на тех, кто делает зло,

чтобы истребить память о них на земле.

18Взывают праведные, и Вечный их слышит

и от всех скорбей их избавляет.

19Близок Вечный к сокрушённым сердцем,

Он спасает смиренных духом.

20Много скорбей у праведного,

но от всех их избавляет его Вечный.

21Он все его кости хранит,

ни одна из них не будет переломлена33:21 Эти слова также являются пророчеством об Исе Масихе (см. Ин. 19:32, 33, 36)..

22Зло погубит нечестивого;

ненавидящие праведного будут осуждены.

23Вечный спасает жизнь Своих рабов,

и никто из надеющихся на Него не будет осуждён.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 33:1-22

Psalmul 33

1Voi, cei drepți, strigați de bucurie în Domnul,

căci lauda se potrivește celor integri!

2Mulțumiți Domnului cu lira,

cântați spre lauda Lui din harfa cu zece coarde!

3Cântați‑I o cântare nouă!

Sunați frumos din coarde, cu strigăte de bucurie!

4Căci Cuvântul Domnului este drept,

și toată lucrarea Lui este făcută în credincioșie.

5El iubește dreptatea și judecata;

îndurarea Domnului umple pământul.

6Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului,

și toată oștirea lor – prin suflarea gurii Sale.

7El strânge apele mării într‑o grămadă,

pune adâncurile7 Cu referire la apele adânci. în cămări.

8Să se teamă de Domnul tot pământul!

Să le fie frică de El tuturor locuitorilor lumii!

9Căci El a zis, și așa a fost!

El a poruncit, și ce a poruncit a rămas în picioare!

10Domnul împiedică sfatul neamurilor

și zădărnicește planurile popoarelor,

11dar sfatul Domnului rămâne pe vecie,

și planurile inimii Sale, din generație în generație.

12Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,

poporul pe care Și l‑a ales drept moștenire!

13Domnul privește din ceruri,

Se uită la toți fiii oamenilor.

14Din locul șederii Sale,

El privește spre toți locuitorii pământului.

15El, Care a întocmit inima tuturor,

ia aminte la toate faptele acestora.

16Regele nu este izbăvit prin mărimea oștirii lui,

nici viteazul nu este scăpat prin mărimea puterii sale.

17Calul este o speranță falsă pentru victorie

și toată puterea lui nu poate izbăvi.

18Iată că ochiul Domnului este asupra celor ce se tem de El,

asupra celor ce nădăjduiesc în îndurarea Sa,

19ca să le scape sufletul de la moarte

și să‑i țină în viață în mijlocul foametei.

20Sufletul nostru Îl așteaptă pe Domnul.

El este ajutorul și scutul nostru,

21căci în El se bucură inima noastră,

fiindcă ne încredem în Numele Lui cel sfânt!

22Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,

pe măsura speranței noastre în Tine!