Забур 32 CARS - Thi Thiên 32 VCB

Священное Писание

Забур 32:1-22

Песнь 32

1Радуйтесь, праведные, о Вечном!

Честным подобает Его хвалить.

2Под звуки арфы хвалите Вечного,

играйте Ему на лире десятиструнной!

3Пойте Ему новую песнь;

играйте искусно, восклицая от радости!

4Ведь Вечный выполняет Свои обещания;

Он верен во всём, что делает.

5Вечный любит праведность и справедливость;

Его любовью полна земля.

6Словом Вечного сотворены небеса,

повелением из уст Его – звёздное воинство.

7Он воды морей собрал, как в сосуд32:7 Или: «словно груды».,

положил пучины в хранилища.

8Пусть боится Вечного вся земля;

пусть трепещут пред Ним все жители мира,

9потому что Он сказал – и стало,

Он повелел – и явилось.

10Вечный разрушает советы людей

и уничтожает замыслы народов.

11Но советы Вечного пребудут вовек,

замыслы сердца Его – из поколения в поколение.

12Благословен народ, для которого Вечный – Бог,

народ, что Он избрал Себе в наследие.

13Взирает Вечный с небес

и видит весь род человеческий.

14Он смотрит со Своего престола

на всех, кто живёт на земле, –

15Он, Кто создал их сердца

и вникает во всё, что они творят.

16Не спасёт царя огромное войско;

не спасёт воина великая сила.

17Ненадёжен конь для спасения:

не спасёт он своею мощью.

18Но глаза Вечного обращены на тех, кто Его боится,

кто надеется на Его милость,

19чтобы от смерти их спасти

и прокормить во время голода.

20Мы надеемся на Вечного;

Он нам помощь и щит.

21В нём ликуют наши сердца,

ведь мы уповаем на святое имя Его.

22Да будет любовь Твоя с нами, Вечный,

ведь мы на Тебя надеемся.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 32:1-11

Thi Thiên 32

Phước Hạnh của Người Được Tha Tội

(Giáo huấn ca của Đa-vít)

1Phước cho người có tội được tha thứ,

vi phạm được khỏa lấp.

2Phước cho người không bị Chúa kể tội,

hồn sạch trong, không chút gian trá.

3Khi con không chịu xưng nhận tội

xương cốt hao mòn,

suốt ngày rên rỉ.

4Ngày và đêm tay Chúa đè trên con nặng nề.

Sức lực con tan như sáp dưới nắng hạ.

5Cho đến lúc con nhận tội với Chúa,

không che giấu gian ác con.

Con tự bảo: “Ta sẽ xưng tội với Chúa Hằng Hữu.”

Và Chúa đã tha thứ con! Mọi tội ác đã qua.

6Vì thế, mọi người tin kính Chúa hãy cầu nguyện với Chúa khi còn gặp được,

để họ không bị chìm trong nước lũ của ngày phán xét.

7Vì Chúa là nơi con ẩn náu;

Chúa bảo vệ con lúc gian nan.

Ngài bao bọc con trong tiếng ca giải thoát.

8Chúa Hằng Hữu phán: “Ta sẽ dạy con, chỉ cho con đường lối phải theo.

Mắt Ta sẽ dõi theo và hướng dẫn.

9Đừng dại dột cứng cổ32:9 Nt không hiểu biết như la, như ngựa,

phải dùng hàm thiếc, dây cương mới chịu vâng phục.”

10Người ác chịu nhiều khổ đau,

nhưng ai tin cậy Chúa Hằng Hữu sẽ được tràn đầy ân huệ.

11Những người công chính, hãy vui vẻ và mừng rỡ trong Chúa Hằng Hữu!

Những người có lòng ngay thẳng, hãy reo vui!