Забур 27 CARS - Salmo 27 TCB

Священное Писание

Забур 27:1-9

Песнь 27

Песнь Давуда.

1Вечный, к Тебе я взываю;

Скала Моя, не будь ко мне равнодушен!

Если Ты будешь хранить молчание,

я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть.

2Услышь мои моления,

когда я взываю к Тебе о помощи,

когда я поднимаю руки

к святилищу Твоему.

3Не губи меня с нечестивыми,

с теми, кто творит зло,

кто с ближними говорит радушно,

а в сердце своём питает ненависть.

4Воздай им по их делам,

по их злым поступкам.

Воздай им за то, что их руки сделали,

дай им то, что они заслужили.

5За то, что они безразличны к делам Вечного,

к тому, что сделали Его руки,

Он уничтожит их

и впредь не восстановит.

6Хвала Вечному,

ведь Он услышал мои моления!

7Вечный – моя сила и щит;

сердце моё на Него надеется.

Он мне помог, и сердце моё ликует;

я буду славить Его в песнях.

8В Вечном – сила Его народа,

Он – крепость, в которой спасётся Его помазанник.

9Спаси Свой народ и удел Свой благослови;

будь их Пастухом и веди их вовеки.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 27:1-14

Salmo 2727 Salmo 27 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang Salmo ni David.

Panalangin ng Pagtitiwala

1Ang Panginoon ang aking ilaw at Tagapagligtas.

Sino ang aking katatakutan?

Siya ang nagtatanggol sa akin kaya wala akong dapat katakutan.

2Kapag sinasalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin,

sila ang nabubuwal at natatalo!

3Kahit mapaligiran ako ng maraming kawal,

hindi ako matatakot.

Kahit salakayin nila ako,

magtitiwala ako sa Dios.

4Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon, ito ang tanging ninanais ko:

na akoʼy manirahan sa kanyang templo habang akoʼy nabubuhay,

upang mamasdan ang kanyang kadakilaan,

at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay.

5Sa oras ng kagipitan ay itatago niya ako sa kanyang templo,

at ilalagay niya ako sa ligtas na lugar.

6Kaya mananaig ako sa mga kaaway ko na nakapaligid sa akin.

Maghahandog ako sa templo ng Panginoon habang sumisigaw sa kagalakan,

umaawit at nagpupuri.

7Dinggin nʼyo Panginoon ang aking pagtawag.

Kahabagan nʼyo ako at sagutin ang aking dalangin.

8Panginoon, hinipo nʼyo ang aking puso na lumapit sa inyo,

kaya narito ako, lumalapit sa inyo.

9Huwag nʼyo po akong pagtaguan!

Ako na alipin nʼyo ay huwag nʼyong itakwil dahil sa inyong galit.

Kayo na laging tumutulong sa akin,

huwag nʼyo akong iwanan at pabayaan,

O Dios na aking Tagapagligtas.

10Iwanan man ako ng aking mga magulang,

kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin.

11Ituro nʼyo sa akin ang daang gusto nʼyong lakaran ko.

Patnubayan nʼyo ako sa tamang daan,

dahil sa mga kaaway ko na gusto akong gawan ng masama.

12Huwag nʼyo akong ibigay sa aking mga kaaway,

dahil akoʼy kanilang pinagbibintangan ng kasinungalingan,

at nais nilang akoʼy saktan.

13Ngunit naniniwala ako na mararanasan ko ang kabutihan nʼyo, Panginoon,

habang akoʼy nabubuhay dito sa mundo.

14Magtiwala kayo sa Panginoon!

Magpakatatag kayo at huwag mawalan ng pag-asa.

Magtiwala lamang kayo sa Panginoon!