Забур 27 CARS - Zabbuli 27 LCB

Священное Писание

Забур 27:1-9

Песнь 27

Песнь Давуда.

1Вечный, к Тебе я взываю;

Скала Моя, не будь ко мне равнодушен!

Если Ты будешь хранить молчание,

я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть.

2Услышь мои моления,

когда я взываю к Тебе о помощи,

когда я поднимаю руки

к святилищу Твоему.

3Не губи меня с нечестивыми,

с теми, кто творит зло,

кто с ближними говорит радушно,

а в сердце своём питает ненависть.

4Воздай им по их делам,

по их злым поступкам.

Воздай им за то, что их руки сделали,

дай им то, что они заслужили.

5За то, что они безразличны к делам Вечного,

к тому, что сделали Его руки,

Он уничтожит их

и впредь не восстановит.

6Хвала Вечному,

ведь Он услышал мои моления!

7Вечный – моя сила и щит;

сердце моё на Него надеется.

Он мне помог, и сердце моё ликует;

я буду славить Его в песнях.

8В Вечном – сила Его народа,

Он – крепость, в которой спасётся Его помазанник.

9Спаси Свой народ и удел Свой благослови;

будь их Пастухом и веди их вовеки.

Luganda Contemporary Bible

Zabbuli 27:1-14

Zabbuli 27

Zabbuli ya Dawudi.

127:1 a Is 60:19 b Kuv 15:2 c Zab 118:6Mukama gwe musana gwange n’obulokozi bwange;

ani gwe nnaatyanga?

Mukama ge maanyi ag’obulamu bwange;

ani asobola okuntiisa?

227:2 Zab 9:3; 14:4Abalabe bange n’abantu ababi bonna

bwe banannumba nga baagala okunzita,

baneesittala

ne bagwa.

327:3 a Zab 3:6 b Yob 4:6Newaakubadde ng’eggye linaasiisira okunneebungulula,

omutima gwange teguutyenga;

olutalo ne bwe lunansitukirangako,

nnaabanga mugumu.

427:4 a Zab 90:17 b Zab 23:6; 26:8Ekintu kimu kye nsaba Mukama,

era ekyo kye nnoonya:

okubeeranga mu nnyumba ya Mukama

ennaku zonna ez’obulamu bwange,

ne ndabanga obulungi bwa Mukama,

era ne nsinzizanga mu Yeekaalu ye.

527:5 a Zab 17:8; 31:20 b Zab 40:2Kubanga mu biseera eby’obuzibu

anansuzanga mu nju ye;

anankwekanga mu weema ye,

n’ankuumira ku lwazi olugulumivu.

627:6 a Zab 3:3 b Zab 107:22Olwo ononnyimusanga

waggulu w’abalabe bange abanneetoolodde.

Nnaaweerangayo ssaddaaka mu weema ye nga bwe ntendereza n’eddoboozi ery’omwanguka olw’essanyu;

nnaayimbiranga Mukama ennyimba ez’okumutenderezanga.

727:7 Zab 13:3Wulira eddoboozi lyange, Ayi Mukama, nga nkukoowoola;

onkwatirwe ekisa onnyanukule!

8Omutima gwange guwulidde eddoboozi lyo nga lyogera nti, “Munnoonye, munsinze.”

Omutima gwange ne guddamu nti, “Nnaakunoonyanga, Ayi Mukama.”

927:9 Zab 69:17Tonneekweka,

so tonyiigira muweereza wo,

kubanga ggw’obadde omubeezi wange bulijjo.

Tonneggyaako, so tonsuula,

Ayi Katonda, Omulokozi wange.

10Kitange ne mmange bwe balindeka,

Mukama anandabiriranga.

1127:11 Zab 5:8; 25:4; 86:11Njigiriza, Ayi Mukama, by’oyagala nkole,

era onkulembere mu kkubo lyo,

kubanga abalabe bange banneetoolodde.

1227:12 Mat 26:60; Bik 9:1Tompaayo mu balabe bange,

kubanga abajulizi ab’obulimba bansitukiddeko n’enkwe zaabwe,

okunkambuwalira.

1327:13 a Zab 31:19 b Yer 11:19; Ez 26:20Nkyakakasiza ddala

nga ndiraba obulungi bwa Mukama

mu nsi ey’abalamu.

1427:14 Zab 40:1Lindirira Mukama.

Ddamu amaanyi, ogume omwoyo.

Weewaawo, lindirira Mukama.