Забур 2 CARS - Psalmii 2 NTLR

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 2

1Зачем возмущаются народы,
    и племена замышляют пустое?
Восстают земные цари,
    и правители собираются вместе
против Вечного
    и против Его Помазанника[a].
«Цепи их разорвём, – говорят. –
    Оковы их сбросим!»

Восседающий на небесах смеётся,
    Владыка насмехается над ними.
Тогда скажет им во гневе Своём
    и яростью Своею приведёт их в смятение:
«Я поставил Своего Царя
    над Сионом, Моей святой горой».

Возвещу волю Вечного:

Он сказал Мне: «Ты Сын Мой (Избранный Мной Царь).
    Я Отцом Твоим отныне буду назван.[b]
Проси у Меня,
    и отдам народы Тебе в наследие,
    все земли – Тебе во владение.
Сокрушишь их железным скипетром,
    как сосуд горшечника расколешь».

10 Итак, образумьтесь, цари,
    научитесь, земные судьи!
11 Служите Вечному со страхом
    и радуйтесь с трепетом.
12 Преклонитесь перед Сыном,[c]
    чтобы Он не разгневался,
    и вы не погибли на вашем пути,
потому что гнев Его может вспыхнуть быстро.
    Благословенны все, кто вверяет Ему себя!

Notas al pie

  1. 2:2 Помазанник   – человек, посвящённый на определённое служение посредством обряда помазания. Такого помазания удостаивались пророки, цари и священнослужители.
  2. 2:7 Букв.: «Ты Сын Мой. Сегодня Я родил Тебя».
  3. 2:12 Букв.: «Целуйте Сына».

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 2

Psalmul 2

De ce se întărâtă[a] neamurile
    şi de ce cugetă popoarele lucruri deşarte[b]?
Regii pământului iau poziţie
    şi conducătorii se strâng laolaltă
împotriva Domnului şi împotriva Unsului[c] Său, zicând:
„Să rupem legăturile Lor
    şi să aruncăm funiile Lor de pe noi!“

Cel Ce tronează în ceruri râde;
    Stăpânul îşi bate joc de ei.
Apoi le vorbeşte în mânia Lui
    şi-i îngrozeşte în furia Lui, zicând:
„Totuşi Eu Însumi L-am înscăunat pe Împăratul[d] Meu peste Sion,
    muntele Meu cel sfânt.“

Voi vesti hotărârea Domnului:
    El Mi-a zis: „Tu eşti Fiul[e] Meu!
        Astăzi Te-am născut!
Cere-Mi
    şi-Ţi voi da neamurile drept moştenire
        şi marginile pământului în stăpânire!
Tu le vei zdrobi[f] cu un toiag de fier
    şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!“

10 De aceea, regilor, purtaţi-vă cu înţelepciune!
    Judecători ai pământului, luaţi învăţătură!
11 Slujiţi Domnului cu frică
    şi bucuraţi-vă tremurând!
12 Daţi sărutare Fiului[g],
ca nu cumva să se mânie şi să pieriţi pe cale,
    căci mânia Lui este gata să se aprindă!

Ferice de toţi cei ce-şi găsesc refugiul în El!

Notas al pie

  1. Psalmii 2:1 TM; LXX: se mânie
  2. Psalmii 2:1 LXX; TM: în zadar sau un lucru deşart
  3. Psalmii 2:2 Sau: unsului; psalmul era rostit iniţial la încoronarea regilor davidici, însă este unul mesianic, citat în NT cu referire la Cristos (corespondentul grecesc al ebraicului Mesia, care înseamnă Unsul); vezi F.A. 4:25-26
  4. Psalmii 2:6 Sau: regele; vezi nota de la 2:2
  5. Psalmii 2:7 Sau: fiul (vezi nota de la 2:2); şi în v. 12
  6. Psalmii 2:9 TM; LXX: le vei conduce
  7. Psalmii 2:12 Termenul (bar) este, probabil, de origine aramaică, versetul adresându-se conducătorilor popoarelor, care vorbeau această limbă; vezi nota la 2 Regi 18:26