Забур 16 CARS - Thi Thiên 16 VCB

Священное Писание

Забур 16:1-15

Песнь 16

Молитва Давуда.

1Услышь, Вечный, мольбу мою о справедливости;

прислушайся к крику моему!

Внемли молитве из нелживых уст!

2Суди меня Сам,

пусть увидят правду глаза Твои.

3Ты изучил моё сердце, испытал меня ночью;

Ты испытал меня, но не нашёл вины,

потому что я не грешу устами моими.

4Что же до дел других,

то по слову из Твоих уст

я себя сохранил

от путей притеснителя.

5Стопы мои шли по Твоим путям,

ноги мои не оступались.

6Я взываю к Тебе, Всевышний, ведь Ты мне ответишь;

прислушайся ко мне, молитву мою услышь.

7Яви мне чудо милости Твоей,

Ты, правой рукой Своей спасающий

тех, кто ищет у Тебя прибежища от врага.

8Береги меня, как зеницу ока;

в тени Своих крыльев сохрани меня

9от нечестивых, ополчившихся на меня,

от смертельных врагов, обступивших меня.

10Закрыты для жалости их сердца,

и уста их надменное говорят.

11Они выслеживали меня, а теперь окружают;

высматривают глаза их удобный миг,

чтобы на землю меня повергнуть.

12Они словно лев голодный,

словно лев, что в засаде ждёт.

13Вечный, восстань, предстань пред ними, повергни их!

Своим мечом избавь меня от нечестивых;

14Своею рукою, Вечный, спаси от людей –

людей этого мира, чья доля лишь в этой жизни.

Пусть наполнится чрево их тем, что Ты для них припас,

пусть у детей их излишек останется,

пусть внукам своим отдадут оставшееся.

15А я в праведности увижу Твоё лицо,

пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 16:1-11

Thi Thiên 16

Tin Cậy và An Ninh trong Chúa

(Thơ của Đa-vít, theo điệu Mít-tam)

1Lạy Chúa, xin phù hộ con,

vì con trú ẩn trong Ngài.

2Con từng thưa với Chúa Hằng Hữu:

“Ngài là Chủ của con!

Bên ngoài Ngài con chẳng tìm được phước nơi nào khác.”

3Còn các người thánh trên đất,

họ là những bậc cao trọng mà tôi rất quý mến.

4Còn những người thờ phượng tà thần,

chỉ thấy phiền muộn gia tăng.

Con quyết không dâng lễ bằng máu cho tà thần

cũng không đọc tên chúng trên môi.

5Chúa Hằng Hữu là phần thưởng16:5 Nt cái chén và cơ nghiệp của con.

Ngài bảo vệ phần thuộc về con.

6Phần đất Ngài ban cho con là nơi tốt đẹp.

Phải, cơ nghiệp con thật tuyệt vời.

7Con ca ngợi Chúa Hằng Hữu, Đấng khuyên bảo con;

Đêm đêm, lòng con hằng nhắc nhở.

8Con hằng để Chúa Hằng Hữu trước mặt con.

Con không nao sờn vì Ngài ở bên cạnh con.

9Vì thế lòng vui vẻ, hồn mừng rỡ.

Thân xác con nghỉ ngơi trong bình an.

10Vì Chúa không bỏ linh hồn con trong âm phủ

không để người thánh Ngài rữa nát.

11Chúa sẽ chỉ cho con, con đường sự sống,

trong sự hiện diện của Chúa, con tràn đầy niềm vui,

bên phải Ngài là sự hoan hỉ muôn đời.