Забур 150 CARS - Masalimo 150 CCL

Священное Писание

Забур 150:1-6

Песнь 150

1Славьте Вечного!

Славьте Всевышнего в Его святилище,

славьте Его на небесах, Его твердыне.

2Славьте Его за могущественные дела Его,

славьте Его за безмерное величие Его.

3Славьте Его звучанием рогов,

славьте Его на лирах и арфах.

4Славьте Его с бубнами и танцами,

славьте Его на струнных инструментах и свирелях.

5Славьте Его на громких тарелках,

славьте Его на тарелках громогласных.

6Всё дышащее да славит Вечного!

Славьте Вечного!

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 150:1-6

Salimo 150

1Tamandani Yehova.

Tamandani Mulungu mʼmalo ake opatulika;

mutamandeni ku thambo lake lamphamvu.

2Mutamandeni chifukwa cha machitidwe ake amphamvu;

mutamandeni chifukwa cha ukulu wake wopambana.

3Mutamandeni poyimba malipenga,

mutamandeni ndi pangwe ndi zeze.

4Mutamandeni ndi matambolini ndi kuvina,

mutamandeni ndi zingwe ndi zitoliro.

5Mutamandeni ndi ziwaya zolira za malipenga,

mutamandeni ndi ziwaya zolira kwambiri.

6Chamoyo chilichonse chopuma chitamande Yehova.

Tamandani Yehova.