Забур 146 CARS - Salmernes Bog 146 BPH

Священное Писание

Забур 146:1-11

Песнь 146Песнь 146 В тексте оригинала песни 146 и 147 объединены в одну песнь.

1Славьте Вечного!

Как хорошо петь хвалу нашему Богу!

Как сладостна подобающая хвала!

2Вечный отстраивает Иерусалим,

собирает изгнанников Исраила.

3Он исцеляет разбитые сердца

и врачует раны.

4Он исчисляет количество звёзд

и называет их по именам.

5Велик наш Владыка и могуществен;

Его разум не знает границ.

6Вечный возвышает кроткого,

нечестивого же низвергает на землю.

7Воспойте Вечному с благодарностью,

сыграйте нашему Богу на арфе.

8Он небо покрывает тучами,

готовит дождь для земли

и растит траву на горах.

9Он даёт пищу животным

и кричащим птенцам ворона.

10Не силе лошади Он радуется

и не к быстроте человеческих ног благоволит,

11но благоволит Вечный к боящимся Его,

к уповающим на Его милость.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 146:1-10

Om at sætte sin lid til Herren

1Halleluja!

Min sjæl, pris Herren!

2Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever,

synge til hans ære, så længe jeg trækker vejret.

3Stol ikke på stormænd,

for mennesker kan ikke frelse jer.

4De dør og bliver lagt i deres grav,

da er det slut med alle deres planer.

5Velsignede er de, der stoler på Israels Gud,

de, der sætter deres lid til Herren.

6Han skabte himlen og jorden,

havet og alt, hvad der lever deri.

Han er trofast til evig tid.

7Han står på de undertryktes side

og sørger for mad til de sultne.

Han sætter fanger i frihed

8og åbner de blindes øjne.

Han løfter de nedbrudte op,

han elsker dem, der gør hans vilje.

9Han tager sig af de fremmede,

viser omsorg for enker og forældreløse,

men de ondes planer forpurrer han.

10Herren skal regere for evigt!

Jerusalem, din Gud er konge fra slægt til slægt!

Halleluja!