Забур 137 CARS - Thi Thiên 137 VCB

Священное Писание

Забур 137:1-8

Песнь 137

Песнь Давуда.

1Буду славить Тебя всем своим сердцем;

перед богами137:1 Боги – слово, стоящее здесь на языке оригинала, имеет более широкое значение и в данном случае обозначает либо ангелов, либо земных правителей, судей или священнослужителей, либо языческих богов. воспою хвалу Тебе.

2Поклонюсь пред святым храмом Твоим

и буду славить имя Твоё

за Твою милость и верность,

потому что Ты обещал мне больше,

чем я мог ожидать137:2 Букв.: «Ты превознёс Твоё слово превыше всякого Твоего имени»..

3В день, когда я воззвал, Ты ответил мне,

ободрил и укрепил мою душу.

4Вечный, все земные цари будут славить Тебя,

когда услышат слова из уст Твоих.

5Они воспоют пути Вечного,

потому что велика слава Вечного.

6Высок Вечный, но заботится о смиренном

и высокомерного узнаёт издали.

7Даже если пойду я среди несчастья,

Ты оживишь меня,

защитишь от ярости моих врагов,

и спасёт меня Твоя правая рука.

8Вечный свершит то, что задумал для меня.

Твоя милость, Вечный, навеки:

не оставляй творения Твоих рук!

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 137:1-9

Thi Thiên 137

Nỗi Buồn của Người Bị Lưu Đày

1Bên bờ sông Ba-by-lôn, chúng ta ngồi khóc

khi nhớ đến Si-ôn.

2Chúng ta đã treo đàn hạc,

trên cành liễu ven sông.

3Vì những người bắt chúng ta bảo phải ca hát.

Bọn tra tấn đánh đập chúng ta,

truyền lệnh bắt hoan ca

“Hát một ca khúc Si-ôn đi!”

4Nhưng làm sao ca hát được bài ca của Chúa Hằng Hữu

trong khi ở nơi đất khách?

5Nếu ta quên ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem,

nguyện tay ta sẽ mất hết tài năng.

6Nguyện lưỡi ta sẽ bất động137:6 Nt dính nơi khẩu cái không còn ca hát nữa.

Nếu ta không nhớ Giê-ru-sa-lem,

Không yêu Giê-ru-sa-lem hơn mọi điều vui thú nhất.

7Cầu xin Chúa Hằng Hữu, nhớ việc quân Ê-đôm đã làm

trong ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ.

Chúng reo hò: “Phá hủy!

San thành bình địa!”

8Hỡi con gái Ba-by-lôn, các ngươi đã bị định cho diệt vong.

Phước cho người báo phạt Ba-by-lôn,

vì những gì các ngươi đã làm cho chúng ta.

9Phước cho người bắt hài nhi ngươi

và đập chúng vào núi đá.