Забур 132 CARS - Salmo 132 HLGN

Священное Писание

Забур 132:1-3

Песнь 132

Песнь восхождения, Давуда.

1Как хорошо и как приятно

жить братьям вместе!

2Это – как возлитое на голову драгоценное масло,

стекающее на бороду главного священнослужителя Харуна,

стекающее на края его одежды132:2 См. Исх. 29:7; 30:22-33.;

3как если бы роса горы Хермон132:3 Хермон – гора на северной границе Исраила, известная тем, что на её склонах выпадает чрезвычайно обильная роса.

сошла на горы Сионские.

Там Вечный обещал дать Своё благословение –

вечную жизнь.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 132:1-18

Salmo 132

Pagdayaw sa Templo sang Dios

1Ginoo, indi pagkalimti si David kag ang tanan nga kabudlayan nga ginbatas niya.

2Dumduma ang iya promisa sa imo, Ginoo, ang Gamhanan nga Dios ni Jacob.

Nagpromisa siya nga,

3“Indi ako magpauli ukon maghigda

4ukon magtulog

5hasta nga makakita ako sang lugar nga para puy-an sang Ginoo, ang Gamhanan nga Dios ni Jacob.”

6Sang didto kami sa Efrata132:6 Efrata: Siguro amo ini ang Betlehem. nakabati kami kon diin ang Kahon sang Kasugtanan,

kag nakita namon ini sa latagon sang Jaar.

7Dayon nagsiling kami, “Makadto kita sa templo sang Ginoo kag magsimba sa atubangan sang iya trono.”132:7 trono: sa literal, tulungtungan sang tiil.

8Sige na, Ginoo, kadto ka sa imo templo upod sang Kahon sang Kasugtanan nga simbolo sang imo gahom.

9Kabay pa nga magkabuhi permi sing matarong ang imo mga pari kag magkanta sa kalipay ang imo matutom nga katawhan.

10Tungod kay David nga imo alagad, indi pag-isikway ang imo pinili nga hari.

11Nagpromisa ka sadto kay David,

kag sigurado nga tumanon mo kag indi pagbawion.

Siling mo: “Ang isa sang imo mga kaliwat pabuslon ko sa imo bilang hari.

12Kon tumanon sang imo mga kaliwat nga mga hari ang akon kasugtanan kag ang mga pagpanudlo nga gintudlo ko sa ila,

ang ila mga kaliwat magahari man hasta san-o.”

13Matuod nga ginpili kag ginhandom sang Ginoo ang Zion132:13 Zion: ukon, Jerusalem. nga iya puy-an.

Siling niya,

14“Amo ini ang akon puluy-an hasta san-o;

diri ako magapuyo132:14 magapuyo: ukon, magahari. kay ginhandom ko ini.

15Hatagan ko ang Zion sang tanan niya nga kinahanglanon,

kag bisan ang iya mga pumuluyo nga mga imol busgon ko sang pagkaon.

16Permi ko luwason ang iya mga pari,

kag ang iya matutom nga mga pumuluyo magakanta permi sa kalipay.

17“Paharion ko sa Zion ang hari nga kaliwat ni David kag padayunon ko ang iya paggahom.132:17 padayunon… paggahom: ukon, himuon ko siya nga suga para sa akon katawhan. Sa literal, ibutang ko ang suga para sa pinili ko nga hari.

18Pakahuy-an ko ang iya mga kaaway, pero pauswagon ko ang iya ginharian.”