Забур 13 CARS - Thi Thiên 13 VCB

Священное Писание

Забур 13:1-7

Песнь 13

(Заб. 52)

Дирижёру хора. Песнь Давуда.

1Говорят безумцы в сердце своём:

«Нет Всевышнего».

Они развратились, гнусны их дела;

нет делающего добро.

2Вечный взирает с небес на людей,

чтобы увидеть, есть ли понимающий,

ищущий Всевышнего.

3Все отвернулись от Всевышнего,

все, как один, развратились;

нет делающего добро,

нет ни одного.

4Неужели не вразумятся делающие зло –

те, кто поедает Мой народ, как хлеб,

и Вечного не призывает?

5Там их охватит страх,

потому что Всевышний на стороне праведных.

6Вы осмеяли надежды нищих,

но прибежище их – Вечный.

7Да придёт с Сиона спасение Исраилу!

Когда Вечный восстановит Свой народ,

пусть ликуют потомки Якуба и радуется Исраил!

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 13:1-6

Thi Thiên 13

Xin Cứu Giúp trong Hoạn Nạn

(Thơ của Đa-vít, soạn cho nhạc trưởng)

1Chúa quên con mãi mãi sao?

Ngài lánh mặt con đến khi nào?

2Bao lâu con còn lo lắng buồn phiền,

và sao hằng ngày lòng con buồn thảm?

Đến bao giờ kẻ thù thôi lấn lướt?

3Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời con, xin đoái thương và trả lời con!

Xin cho mắt con được luôn sáng, nếu không, con sẽ chết.

4Kẻo kẻ thù con nói: “Ta đã thắng rồi!”

Cũng xin đừng để chúng vui mừng khi con ngã.

5Con vững tin nơi tình thương cao cả.

Tim hân hoan trong ân đức cứu sinh.

6Con sẽ luôn ca hát tôn vinh

vì Chúa Hằng Hữu cho con dồi dào ân phước.