Забур 129 CARS - Thi Thiên 129 VCB

Священное Писание

Забур 129:1-8

Песнь 129

Песнь восхождения.

1Из глубин взываю я к Тебе, Вечный.

2Владыка, услышь мой голос;

будь внимателен к моим молениям!

3Если бы Ты, Вечный, вёл счёт беззакониям,

то, о Владыка, кто бы устоял?

4Но у Тебя есть прощение;

пусть боятся Тебя.

5На Вечного я надеюсь, надеется душа моя,

и на слово Его уповаю.

6Душа моя ждёт Владыку

более, чем стражи – утра,

да, более, чем стражи – утра.

7Да уповает Исраил на Вечного,

потому что у Вечного – милость,

и великое избавление – у Него.

8Он избавит Исраил

от всех его беззаконий129:8 См. Мат. 1:21..

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 129:1-8

Thi Thiên 129

Xin Chúa Trừ Người Phá Hại Si-ôn

(Bài ca lên Đền Thờ)

1Khi tôi còn trẻ, nhiều lần họ gây khốn khổ cho tôi.

Bây giờ, Ít-ra-ên hãy lập lại:

2Khi tôi còn trẻ, nhiều lần họ gây khốn khổ cho tôi,

nhưng không thắng nổi tôi.

3Họ kéo cày trên lưng tôi,

rạch dài thành luống.

4Chúa Hằng Hữu rất công minh;

Ngài cắt đứt dây trói của người ác.

5Nguyện những ai ghen ghét Si-ôn

phải thất bại xấu hổ.

6Nguyện họ như cỏ cây mọc trên mái nhà,

khô héo trước khi bị nhổ.

7Người gặt cũng như người bó,

thu hoạch ít ỏi, không đầy bàn tay.

8Nguyện người qua lại

từ chối nói lời chúc phước này:

“Xin Chúa Hằng Hữu ban phước cho các anh;

cầu phước lành cho các anh nhân danh Chúa Hằng Hữu.”